10 pracovných miest, vďaka ktorým budete šťastní a bohatí

22. februára 2017
Line of happy six people with different careers isolated on white background
ilustračné: fotobanka Pixmac

Mnoho ľudí verí, že šťastná kariéra a bohatý bankový účet sa vylučujú, ale portál CareerBliss zistil, že tieto dve veci môžu ísť ruka v ruke. Napriek tomu, že sa výskum robil v Amerike, môže sa aplikovať aj do našich končín.

CareerBliss zostavil zoznam pracovných pozícií, ktoré vám budú robiť radosť a prinesú vám bohatstvo. Vychádzal z hodnotenia viac ako 20 000 zamestnancov spoločností s najmenej desiatimi recenziami.

Zamestnanci vyhodnotili 10 faktorov, ktoré ovplyvňujú pracovné šťastie na päťstupňovej škále: vzťah so šéfom, vzťahy so spolupracovníkmi, pracovné prostredie, kompenzácia, pracovné prostriedky, príležitosti k rastu, firemná kultúra, firemná reputácia, denné úlohy a riadenie úloh cez vykonanú prácu na dennej báze.

CareerBliss skombinoval tieto čísla a urobil priemerné hodnotenie, určil index šťastia pre jednotlivých zamestnancov a výsledky zoradil podľa pracovného zaradenia a platu. Toto sú najšťastnejší vysoko platení zamestnanci v roku 2017:

  1. Riaditeľ IT

Bliss skóre (z 5): 3,05

Priemerný plat: 115 643 dolárov

Riaditelia IT zodpovedajú za stratégiu IT spoločnosti za predpokladu, že hardvér a softvér sú používané na dosiahnutie cieľov spoločnosti.

  1. Produktový manažér

Bliss skóre (z 5): 3,12

Priemerný plat: 120 229 dolárov

Produktoví manažéri sú zodpovední za promovanie či zavedenie výrobku alebo služby verejnosti. Zostavujú reklamné tímy, stretávajú sa s obchodnými zástupcami a robia prezentácie.

  1. Viceprezidenti (VP) predaja

Bliss skóre (z 5): 3,22

Priemerný plat: 162 600 dolárov

VP predaja, ktorí sú zodpovední za všetky záležitosti predaja, dohliadajú na oddelenie obchodných manažérov a na mítingoch robia prezentácie o predaji.

  1. Senior manažér

Bliss skóre (z 5): 3,297

Priemerný plat: 110 292 dolárov

Vedúci pracovníci sú zodpovední za dohľad nad skupinami zamestnancov v rámci podniku alebo organizácie. Zodpovedajú za potrebné úlohy súvisiace s plánovaním, organizovaním a koordináciou akcií či výrobu.

  1. Senior softvérový inžinier

Bliss skóre (z 5): 3,31

Priemerný plat: 91 664 dolárov

Senior softvéroví inžinieri majú skúsenosti s vytváraním programov, ktoré umožňujú používateľom vykonávať určité úlohy na počítači, alebo vyvíjajú operačné systémy pre zariadenia a siete.

  1. Manažéri účtovníctva

Bliss skóre (z 5): 3,31

Priemerný plat: 97 886 dolárov

Účtovní manažéri zodpovedajú za dohľad nad finančnými výkazmi, auditami a všetkými finančnými záležitosťami firmy.

  1. Manažéri pre rozvoj podnikania

Bliss skóre (z 5): 3,31

Priemerný plat: 93 846 dolárov

Manažéri pre rozvoj podnikania majú na starosti oslovovanie potenciálnych klientov pre spoločnosti prostredníctvom pravidelných kontaktov a hostiteľských akcií.

  1. Senior inžinier

Bliss skóre (z 5): 3,51

Priemerný plat: 100 630 dolárov

Senior inžinieri majú skúsenosti s projektovaním systémov, konštrukcií a materiálov a skúmajú spôsoby, ako vytvoriť alebo zlepšiť “objekty”.

  1. Vŕtač

Bliss skóre (z 5): 3,59

Priemerný plat: 178 155 dolárov

Ide o ľudí zodpovedných za ovládanie strojov, ktoré používajú pri hydraulickom štiepení, vyvŕtavaní ropných vrtov, aby sa nedostala ropa do zeme.

  1. CTO

Bliss skóre (z 5): 3,72

Priemerný plat: 150 100 dolárov

CTO pomáhajú spoločnostiam zlepšiť ich informačné systémy.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?