7 taktík, ako presvedčiť aj bez slov

11. februára 2017
Start
Thinkstock

Často sa vravieva, že obraz je hodný tisíc slov. Pri akejkoľvek komunikácii je preto dôležité aj to, akú obrazovú správu vysielate adresátovi. Čo pritom robia vaše ruky, aké emócie sa zračia na vašej tvári, aký odkaz máte v očiach? To sú kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú úspech vysielanej správy.

r

Pomocou reči tela dokážete odovzdať určitú informáciu aj bez toho, aby ste pritom čokoľvek povedali. Je to nesmierne silný nástroj, ktorý by ste mali ovládať a mať ho pod kontrolou. Pri jeho správnom používaní dokážete presvedčiť svoje publikum aj bez slov. Nasledujúce taktiky vám pomôžu ukázať sebavedomie a rešpekt.

Rozhovor, dohoda, rokovanie
Thinkstockilustračné: thinkstockphotos.com
  1. Úprimný úsmev

Úprimný úsmev roztápa ľady a platí to aj na profesionálnom poli. Nemusíte sa však usmievať stále. Pri ťažkom rokovaní o zmluvných podmienkach je asi lepšie, ak predsa len ostanete vážnejší. No, pred začiatkom stretnutia môžete partnerov, klientov či kolegov, pokojne privítať s takýmto úprimným úsmevom na perách. Ukážete im tým, že ste dostupní, otvorení spolupráci a budete pôsobiť dôveryhodne.

  1. Autorita

Aj keď ste priateľskí a uvoľnení, tento postoj nikdy nesmie zatieniť skutočnosť, že máte veci pod kontrolou. Keď ste niekomu predstavení, stojte pritom vzpriamene. Pri podaní ruky vyslovujte vaše meno a priezvisko v bežnom konverzačnom tóne. V prípade žien je vraj tiež dôležité, aby na konci vety nezvyšovali hlas. Tento faktor by totiž mohol naznačovať, že si pýtajú súhlas.

  1. Buďte prístupní

Ak sa radíte medzi lídrov s prirodzeným autoritatívnym vystupovaním, môže sa stať, že podriadení pracovníci sa vás budú báť. Ak chcete byť prístupnejší, dajte si pozor na strhané výrazy tváre či príliš uprený pohľad. Ukážte, že ste prístupní napríklad tým, že sa usadíte v pohodlnej pozícii. Pri rozhovore sa nakloňte k človeku, ktorý k vám prehovára.

Rozhovor, káva, dve ženy
thinkstockphotos.com
  1. Ukážte, že veci máte pod kontrolou

Každý z nás sa z času načas ocitne v situácii, keď si nie je niečím istý. Tento pocit väčšinou sprevádzajú aj ďalšie emócie ako úzkosť, netrpezlivosť, nervozita či dokonca frustrácia. Odborníci preto radia, aby ste sa v takejto situácii snažili sústrediť na človeka, s ktorým hovoríte a na záležitosť, ktorú riešite. Ostatné veci pustite z hlavy a vráťte sa k nim až neskôr. Zároveň sa treba vyvarovať kývaniu nôh, stláčaniu pera, ohrýzaniu nechov či poklepkávaniu prstami po stole. Všetky uvedené prejavy totiž odhaľujú vašu neistotu.

  1. Odstráňte prekážky

Fyzické prekážky sú extra škodlivé pri akýchkoľvek snahách o spoluprácu. Odstráňťe preto všetky predmety, ktoré vám bránia vo výhľade na osobu, s ktorou sa zhovárate.

  1. Porozumenie

Času je vždy málo a úlohy vás tlačia šibeničnými termínmi. Napriek tomu by ste si mali nájsť čas na to, aby ste ľuďom, s ktorými prichádzate do kontaktu, dokázali prejaviť empatiu. Ak sa niekým rozprávate, venujte mu plnú pozornosť a nechajte ho dokončiť myšlienky. Tí najúspešnejší lídri vedia, že takýmto prejavom trpezlivosti si získavajú rešpekt.

Rozhovor, konverzácia
thinkstockphotos.com
  1. Výraz tváre

Jedným z navýznamnejších nástrojov neverbálnej komunikácie je vaša tvár. Pomocou jej výrazu dokážete motivovať ľudí okolo vás, alebo ich úplne zničiť. Vaša tvár rýchlo prezradí, aký odkaz nesiete adresátovi. Ak ho chcete naladiť a priniesť mu pozitívnu správu, vyhnite sa gestám ako prevracanie očí, dvíhanie obočia či iným uštipačným grimasám.

Neverbálne správanie je kľúčovým faktorom v akejkoľvek komunikácii. Štúdia vedená Dr. Albertom Mehrabianom napríklad naznačila, že až 55 % celkovej komunikácie sa realizuje pomocou výrazu tváre, gest a póz, 38 % sa uskutočňuje prostrednítvom tónu hlasu a len 7 % slovami.

Aj uvedená štúdia tak len potvrdzuje dôležitosť tejto oblasti. Ak chcete uspieť, je potrebné venovať pozornosť reči vášho tela a jeho prejavom. Spomínané tipy vám pomôžu v tréningu. Ak sa vám podarí zvládnuť tento sektor, úspech zaznamenáte na všetkých frontoch vášho života.

Zdroj: Entrepreneur.com
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?