8 darov, ktoré dávajú svojim zamestnancom skutoční lídri

30. marca 2017
Daňová povinnosť DPH a poskytnutý dar
Fotobanka Pixmac

Každý úspešný manažér si uvedomuje, že dobré výsledky závisia nielen od neho, ale aj od práce celého jeho tímu. Títo ľudia však musia byť na pracovisku spokojní, čo je často spojené so správaním samotného lídra. Aké tajomstvá skrývajú tí, ktorých zamestnanci rešpektujú a vážia si ich, sa dozviete aj v nasledujúcom texte.

  1. Dar trpezlivosti

Každý z nás je ochotný dať všetko niektorým ľuďom. Prečo je to tak? Dôvod je jednoduchý. Je to tak preto, že sa o nás starajú, veria v nás a nechcú nás stratiť či nechať padnúť dole. Dopriať zamestnancom trpezlivosť je tak výnimočný spôsob, pomocou ktorého im ukážete, že vám na nich úprimne záleží.

  1. Dar ocenenia

Aj tí najmenej výkonní pracovníci napokon robia niečo veľmi dobre. Každý si preto zaslúži ocenenie a uznanie. Je jednoduché prejaviť uznanie tým najlepším s vynikajúcimi výsledkami. Väčšou výzvou je však nájsť dôvod, prečo oceníte osobu, ktorej výkony sú štandardné. Aj to je pritom veľmi dôležité, pretože každý potrebuje motiváciu do ďalšej práce.

Pracovný kolektív, šéf, nadriadený
Thinkstock
  1. Dar odpustenia

Keď urobí niektorý z vašich pracovníkov chybu, je ľahké začať na neho hľadieť z tohto pohľadu. Úspešní lídri však veľmi dobre vedia, že prešľapy sú nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek rastu a nepozerajú sa preto na svojich zamestnancov len cez túto lupu. Odpustenie vykonanej chyby je napokon oslobodzujúce pre obe zainteresované strany.

  1. Dar pomoci

Ak vás niekto požiada o pomoc, je to v prvom rade úžasný prejav uznania a rešpektu. Tento človek vám tým hovorí, že ste skúsený a máte rozhľad. V neposlednom rade je to nádherný prejav dôvery vo vaše poznatky a úsudok. Dovoľte preto vašim ľuďom, aby si k vám chodievali pre rady.

Pomoc
Thinkstock
  1. Dar úprimnosti

Mnohí lídri sú presvedčení o tom, že na to, aby si zachovali profesionalitu, si musia držať odstup od svojich zamestnancov. Tieto dva faktory však nemusia byť oddelené. Nebojte sa ukázať vašim ľuďom otvorenosť, nadšenie, ocenenie za prácu navyše či dokonca sklamanie zo samého seba. Otvorene slávte úspechy a buďte empatickí.

  1. Dar slobody

Aby boli úlohy čo najlepšie splnené, organizácie a ich lídri implementujú príslušné postupy na ich realizáciu. Pre mnohých zamestnancov je však často oveľa dôležitejšia autonómia a dôvera, že úlohu splnia s náležitou starostlivosťou a s pomocou vlastnej kreativity. Tým nechceme povedať, že korporátne postupy nie sú dôležitým pracovným nástrojom. Ich zavádzanie a nasledovanie je potrebné. Na druhej strane je úlohou každého skúseného lídra, aby dokázal rámci tohto priestoru poskytnúť pracovníkom aj dostatok voľnosti na rozvoj.

úsmev, neodolateľnosť, stretnutie, kaviareň
ilustračné: thinkstockphotos.com
  1. Dar lásky

Nikto nie je perfektný. Ľudia majú zároveň zaužívané rôzne návyky a nesú si so sebou vzory, ktoré nemusia byť vždy tými bonusovými. Z tohto dôvodu potrebujú z času načas konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá ich však nepošliape, ale naopak posunie ďalej.

  1. Dar zmyslu

Každý človek sa chce prirodzene cítiť súčasťou určitého celku či skupiny. Dobre fungujúci pracovný tím je preto jedným z faktorov, pomocou ktorého si ľudia dokážu naplniť túto svoju základnú spoločenskú potrebu. Súdržnosť, ktorá sa spája s úspešným bojom na zverených úlohách, je príjemná a obohacujúca a má v sebe určitú misiu alebo cieľ. Celý tento komplex následne poskytuje zmysel, prečo ľudia robia to, čo robia a tento fakt je sám o sebe napĺňajúci.

Všetci podvedome hľadáme zmysel vo všetkom, čo robíme a poťažmo aj odpoveď na otázku, prečo vlastne žijeme. Pomôžte preto vašim zamestnancom nájsť zmysel v práci, ktorú vykonávajú. Ukážte im, prečo je dôležitá a tým aj to, prečo sú pre vás dôležití. Rešpektujte ich a nebojte sa im to ukázať. Toto je poslanie každého lídra a základný zmysel jeho práce.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?