Akí sú emocionálne silní ľudia a ako ich spoznáte už počas pracovného pohovoru?

7. októbra 2016
Niektoré otázky sú na prijímacom pohovore zakázané
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net

Ako dobrí a efektívni manažéri určite veľmi dobre viete, že vybrať toho správneho človeka na uvoľnenú pracovnú pozíciu vo vašej spoločnosti je vždy veľkou výzvou. Vo väčšine prípadov skúmate skúsenosti prihlásených kandidátov, ich nadobudnuté zručnosti a vzdelanie, ako aj ich motiváciu stať sa súčasťou vašej organizácie. Odborníci však zároveň odporúčajú, aby ste išli ešte o krok ďalej a kládli uchádzačom aj také otázky, ktoré medzi nimi odhalia emocionálne silných jedincov.

Možno sa vám teraz naskytá otázka, prečo je to dôležité? Odpoveď je jednoduchá. Emocionálne zdraví ľudia lepšie vychádzajú s inými ľuďmi a ľahšie zapadnú do vášho tímu a prijmú vašu korporátnu kultúru. Sú vyrovnaní so svojou minulosťou, zameraní na prítomnosť a optimistickí s ohľadom na budúcnosť. Sú tiež menej zaťažení vlastnými problémami a všeobecne viac otvorení a pripravení vydať zo seba to najlepšie.

Emocionálni inteligentní ľudia sa vyznačujú nasledovnými charakterovými vlastnosťami a prístupom k životu a všetkému, čo so sebou prináša či už v ich súkromí alebo na profesionálnom pôsobisku.

Neporovnávajú sa s s ostatnými

Uvedené nádherne vystihuje nasledovný výrok Theodora Roosevelta: „Porovnanie je zlodejom radosti“. Emocionálne nezdraví ľudia majú tendenciu porovnávať sa s inými, a to tak v práci, ako aj v súkromí. Majú sklon myslieť si, že u ostatných je vždy všetko lepšie a ľahšie, čo im spôsobuje určitú vnútornú nerovnováhu, ktorá sa následne prejavuje aj navonok. Na druhej strane, emocionálne zdraví ľudia sú vyrovnaní so svojimi životmi, spokojní s tým, kde sú a o svoju radosť sa radi delia aj s ostatnými.

Nikdy sa nevidia v pozícii obete

Emocionálne nezdraví zamestnanci napĺňajú vašu spoločnosť nespokojnosťou a rôznymi obvineniami a intrigami. Obrátene, emocionálne zdraví ľudia v nej udržiavajú atmosféru harmónie a pozitivizmu. A ako na pohovore odlíšite emocionálne zdravého kandidáta od jeho opaku? Opýtajte sa uchádzača na významnú chybu v jeho živote a čakajte, ako na túto otázku zareaguje. Pozorne počúvajte, či berie zodpovednosť za svoj život, alebo z toho obviňuje niekoho iného.

Nepotrebujú byť stredobodom pozornosti

Máte okolo seba ľudí, ktorí sa neustále snažia byť v centre akejkoľvek pozornosti? Je to len odhad, ale veľmi pravdepodobne trpia nejakými skrytými neistotami, s ktorými sami bojujú. Emocionálne zdraví a silní jedinci nemajú potrebu po neustálom uznaní. Sami si seba cenia najviac a nepotrebujú preto potvrdenie zvonku.

Sú vytrvalí a dávajú zo seba všetko

Emocionálni silní ľudia nevytvárajú okolo seba rôzne dramatické situácie. Reagujú pokojne, pretože majú v sebe určitý vnútorný mier. Sú vyrovnaní a vedia, že pri dosahovaní cieľov musia byť trpezliví a vytrvalí. Nevzdávajú sa preto hneď pri prvej prekážke. Na rozdiel od emocionálne nezdravých ľudí, sa vyznačujú veľkou srdečnosťou, o ktorú sa radi podelia. Svoje emócie vedia dobre kontrolovať a tak aj reakcie na nepríjemné a náročné situácie. Na pohovore sa preto opýtajte kandidáta, čo ho stresuje a ako sa s týmito situáciami vyrovnáva.

Radosť je ich kľúčom k šťastiu

Keď raz Walt Disney povedal: „Šťastie je stavom mysle“ – popísal to veľmi presne. Emocionálne zdraví ľudia sú veľmi dobrými poslucháčmi. Títo ľudia nesúdia iných a dokážu reagovať s veľkou empatiou. Nosia v sebe veľa lásky, radosti, mieru, trpezlivosti, sú milí a skutočne dobrí, bývajú to veľkí džentlmeni. Preto, ak sa títo ľudia stanú súčasťou vášho tímu, vytvoria v ňom emocionálne zdravú atmosféru, stabilitu a produktivitu.

Zdroj: Entrepreneur
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?