Bol tender Štatistického úradu SR na register podnikateľov v súlade so zákonom?

27. júla 2016
Štatistici hľadajú dodávateľa nového registra podnikateľov
Fotobanka Pixmac

Kontrola Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila svoje stanovisko k verejnému obstarávaniu na dodávateľa Registra a identifikátora právnických osôb a podnikateľov.

Tender Štatistického úradu SR (ŠÚ) na dodávateľa projektu Registra a identifikátora právnických osôb a podnikateľov bol v poriadku. Podľa štatistikov to konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý skúmal postupy obstarávateľa pri zadávaní zákazky na podnet rezortu financií od februára do júla tohto roka. Kontrolóri ÚVO podľa ŠÚ dospeli k záveru, že v prípade tohto verejného obstarávania nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov sa od 1. novembra minulého roku stal v súlade s príslušnou legislatívou zdrojom právne platných údajov. Ide o jednotný zdroj základných údajov o všetkých právnych subjektoch, teda právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci. Údaje zo všetkých zdrojových registrov by mal obsahovať do dvoch rokov od účinnosti zákona o registri, teda do novembra 2017.

Dodávateľom projektu bolo na základe uvedeného verejného obstarávania konzorcium firiem Anext, a. s. a Microcomp – Computersystém, s. r. o. Dodávateľská zmluva na dielo a jeho podporu počas piatich rokov v sume 10,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty bola uzatvorená začiatkom januára 2014. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?