Cesty s výberom mýta sa rozšírili o deväť úsekov

4. novembra 2013
Cesty s výberom mýta sa rozšírili o deväť úsekov
Ilustračné foto: SITA

Sieť ciest s elektronickým výberom mýta sa rozšírila o deväť nových vymedzených úsekov v celkovej dĺžke 24,66 kilometra (km), z ktorých je spoplatnených 23,26 km. 

Nové úseky sú spoplatnené od 1. novembra

Ako v pondelok informoval manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej spoločnosti SkyToll, a.s. Anton Bódis, nové spoplatnené úseky zaviedla novela vyhlášky ministerstva dopravy, ktorá vymedzuje úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta, s účinnosťou 1. novembra.
 
Na ceste I. triedy č. 59 pribudli dva vymedzené úseky Banská Bystrica, Jakub – Uľanka 1 a Banská Bystrica, Uľanka 1 – Uľanka 2 v celkovej dĺžke 2,45 km (spoplatnených 1,14 km), na ceste I. triedy č. 64 úsek Práznovce – Krušovce v dĺžke 1,92 km (1,83 km), na ceste I. triedy č. 75 tri úseky Galanta, Kolónia, Galanta, Kolónia – Nebojsa a Nebojsa – Gáň v dĺžke 4,41 km a na ceste I. triedy č. 79 úsek pri hranici SR a Maďarska v dĺžke 1,71 km.
 

 
Posledné štyri úseky sú spoplatnené v celej uvedenej dĺžke. V rozšírenom zozname sú aj dva úseky novovybudovanej rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, a to od hranice SR a Maďarska po Kechnec a od Kechneca po Košice, juh v celkovej dĺžke 14,18 km, pričom sú spoplatnené tiež v celej dĺžke. R4 Košice – Milhosť by mala byť odovzdaná do užívania tento týždeň.
 
Aktualizácia:
Vymedzené úseky ciest s elektronickým výberom mýta pre automobily nad 3,5 tony mali do 1. novembra celkovú dĺžku 2 422 km, z toho spoplatnených 2 033 km. Mýto sa totiž zatiaľ platí len mimo miest a obcí, čiže v extraviláne. Od začiatku novembra sa celková dĺžka vymedzených úsekov zvýšila takmer na 2 447 km a spoplatnené úseky sa rozšírili na vyše 2 056 km. 
 
Podľa nového návrhu vyhlášky ministerstva dopravy, ktorá vymedzuje úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy s elektronickým výberom mýta, s účinnosťou od 1. januára 2014, sa existujúca sieť vymedzených úsekov s výberom mýta rozšíri o ďalších šesť úsekov ciest I. triedy v celkovej dĺžke 225,5 km. Ide o úseky na cestách I/51 Nitra – Levice – Hontianske Nemce (58,3 km), I/75 Nové Zámky – Šarovce – Dolné Semerovce (53,6 km), I/70 Dolný Kubín – Kraľovany (11,2 km), I/18 Vranov nad Topľou – Hanušovce nad Topľou – Lipníky (25,3 km), I/15 Vranov n/T – Domaša – Stropkov (35,6 km) a I/79 Vranov n/T – Hriadky – Trebišov – Slovenské Nové Mesto (41,5 km). Od začiatku budúceho roka sa mýto po novom bude platiť už aj na úsekoch v intravilánoch, teda na území miest a obcí. 
 

 
Všetky cesty II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve samosprávnych krajov, budú zároveň vymedzenými úsekmi s výberom mýta, zatiaľ však s nulovou sadzbou za účelom monitorovania nákladnej dopravy na týchto cestách. Podľa ministerstva dopravy na základe získaných údajov bude možné zistiť obchádzanie spoplatnených úsekov ciest tranzitnou nákladnou dopravou po cestách II. a III. triedy a zistiť úseky najviac zaťažené nákladnou dopravou.
 
Údaje získané z monitorovania nákladnej dopravy bude rezort vyhodnocovať a následne bude možné pristúpiť k ďalším krokom či zmenám týkajúcim sa nákladnej dopravy na cestách II. a III. triedy, vrátane platenia mýta. Rezort dopravy vypracoval novú vyhlášku na základe splnomocňovacieho ustanovenia návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.
 
Zdroj: SITA, Podnikam.SK
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?