Daň z nehnuteľností za rok 2017

10. januára 2017
Mortgage calculator. House on buttons. Real estate concept.
Thinkstock

V minulom článku sme sa zaoberali daňou z motorových vozidiel za rok 2016. Nezabudnite však, že január je spojený aj s daňou z nehnuteľností za rok 2017. Tá vychádza zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V článku sa bližšie pozrieme na daňové priznanie k dani z nehnuteľností, vysvetlíme si vznik a zánik daňovej povinnosti. Neobídeme ani špeciálne prípady nadobudnutia nehnuteľnosti – dedenie, vydraženie.

Tlačivo k dani z nehnuteľností nájdete tu.

Plné znenie zákona nájdete tu.

 

 

Čo je daň z nehnuteľností?

 

Definíciu dane z nehnuteľností si prečítajte tu:

 

 

Spoplatnený článok

 

Kto je správcom dane z nehnuteľností a čo všetko daň zahŕňa?

 

V časti pre členov klubu vám vysvetlíme, kto je správcom dane a čo táto daň zahŕňa:

 

Spoplatnený článok

 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

 

Skutočnosti, ktoré vedu k povinnosti podať daňové priznanie, si priblížime tu:

 

Spoplatnený článok

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklad č.1

Roman nadobudol v auguste 2016 do osobného vlastníctva byt. K 1. januáru 2017 je zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník tohto bytu.

Vysvetlenie nájdete v uzamknutej časti:

 

Spoplatnený článok

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2017

 

Bližšie informácie o daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nájdete tu:

 

 

Spoplatnený článok

 

 

 

Spôsob podania daňového priznania

 

Aké sú možnosti podania daňového priznania si prečítajte tu:

 

Spoplatnený článok

 

Splatnosť dane

 

Do kedy je daň splatná? Kto ju vypočíta a na základe čoho sa platí? Odpovieme vám tu:

 

 

Spoplatnený článok

 

Sankcie za nepodanie daňového priznania

 

V prípade nepodania daňového priznania vám hrozia tieto sankcie:

 

 

Spoplatnený článok

 

Osobitné spôsoby nadobudnutia nehnuteľnosti

 K osobitným spôsobom nadobudnutia nehnuteľnosti patrí vydraženiededenie.

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka

 

V časti pre členov klubu si vysvetlíme vznik daňovej povinnosti, podanie daňového priznania, zánik daňovej povinnosti:

 

Spoplatnený článok

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priebehu roka

 

V časti pre členov klubu si vysvetlíme vznik daňovej povinnosti, podanie daňového priznania, zánik daňovej povinnosti:

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?