Daňové priznanie daňovníka s príjmami len zo závislej činnosti za rok 2016

7. februára 2017
Woman hand filling income tax forms 1040
Thinkstock

Ako si má daňovník s príjmami zo závislej činnosti vysporiadať svoju daňovú povinnosť? Na to sa pozrieme v nasledujúcom článku. 

Ak ste fyzická osoba, možno vás bude zaujímať tento článok:

Daňovník má dve možnosti.  Prvou je požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Túto možnosť však nemôže využiť každý zamestnanec. V zákone o dani z príjmov sú definované aj prípady, keď daňovník nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale si musí podať daňové priznanie sám.

Poďme sa pozrieť na to, ako má vyplniť daňové priznanie daňovník s príjmami len zo závislej činnosti.

 

 

Kedy si musí daňovník s príjmami len zo závislej činnosti podať daňové priznanie (typ A):

 

Vysvetlenie nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

 

Príklad :

Ivana Bohunská  pracovala počas roka 2016 v pracovnom pomere 10 mesiacov do októbra 2016 a jej príjem dosiahol sumu 3 980 €. Výška odvodov bola 533,32. Daňovníčka do 15. 2. 2017 nepožiadala svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,  preto si musí podať daňové priznanie sama.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ivana Bohunská
640914/3233
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Príjem zo závislej činnosti: 3 980 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňovala si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

52,60 €
Výdavky na sociálne poistenie: 374,12 €
Preddavky na zdravotné poistenie: 159,20 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 533,32 €

 

 

V časti pre členov klubu nájdete kompletný postup na vyplnenie daňového priznania:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Čo si o tom myslíte?