Daňové priznanie študenta s príjmami zo závislej činnosti za rok 2016

16. februára 2017
Education money concept
Thinkstock

Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj študentov. Hoci v niektorých prípadoch túto povinnosť nemajú, môže byť pre nich podanie daňového priznania výhodné, lebo im správca dane vráti zaplatenú daň.

V článku sa zameriame na študenta, ktorý mal v roku 2016 príjmy zo závislej činnosti (aj zo zahraničia). Vysvetlíme vám, kedy takýto študent podáva daňové priznanie typu A. Na príklade si ukážeme, ako presne ho vyplní.

 

Odporúčame ebook:
 • Ako si zalozit zivnost v roku 2017.jpg

  Ako založiť živnosť v roku 2017

  19,90
  Pridať do košíka

 

Kedy má študent povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 má každý študent, ak za zdaniteľné obdobie 2016 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

 

Ako má študent postupovať pri podávaní daňového priznania

Ak má príjem IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov) a  dosiahol iba príjmy na území SR

 

Povinnosť podať daňové priznanie

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2016 presiahol sumu 1 901,67 €,
 • v takomto prípade môže najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (nemusí podať sám daňové priznanie),
 • ak nepožiadal svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí podať daňové priznanie sám – podáva daňové priznanie typu A.

 

Dobrovoľné podanie daňového priznania

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2016 je nižší ako 1 901,67 € a zamestnávateľ z jeho príjmu zrážal preddavky na daň z príjmu, je pre neho výhodné podať daňové priznanie, lebo mu vznikne daňový preplatok,
 • podáva daňové priznanie typu A,
 • daňový preplatok mu bude vrátený na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania,
 • ak je daňový preplatok nižší ako 5 €, správca dane ho nevracia.

 

Ak má príjem IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov) a príjmy dosiahol aj zo zdrojov v zahraničí

 

Povinnosť podať daňové priznanie 

Ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2016 presiahol sumu 1 901,67 €, vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Upozornenie Podnikam.sk: V prípade poberania príjmov zo zahraničia nemôže študent požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

 • do celkového zdaniteľného príjmu musí zahrnúť aj príjem dosiahnutý v zahraničí,
 • ak dosiahol len príjem zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie typu A,
 • k daňovému priznaniu prikladá potvrdenie o vyplatenom príjme alebo iné doklady od zahraničného zamestnávateľa,

Poznámka Podnikam.sk:

Hoci študent zdaňoval svoje zahraničné príjmy v štáte, kde ich dosiahol, je povinný tieto príjmy ako rezident SR uviesť v daňovom priznaní podanom na Slovensku. Uplatní v ňom príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia (metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov).

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – študenta

 

Aké sú podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane – študenta? Prečítajte si v tejto časti:

 

Spoplatnený článok

 

 

Študent a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Daňový bonus na vyživované dieťa môže uplatniť aj študent v prípade splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok.

 

Ktoré príjmy študent nezdaňuje

Ide o:

 • dávky a príspevky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia (napr. sirotský dôchodok a invalidný dôchodok),
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia,
 • štipendiá poskytované žiakom podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Príklad:

Roman Boldiš je študent. V roku 2016 pracoval na základe dohôd u dvoch zamestnávateľov a dosiahol aj príjem z brigády vo Veľkej Británii. 

U jedného zamestnávateľa si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Za rok 2016 dosiahol hrubý príjem vo výške 1 753 €, čo je suma nižšia ako 1 901,67 €, nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Vzhľadom na to, že mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmov, študent sa rozhodol podať daňové priznanie dobrovoľne, aby mu boli zaplatené preddavky na daň z príjmu vrátené. Keďže všetky príjmy dosiahol zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A.

 

 

V časti pre členov klubu nájdete kompletný postup vypĺňania daňového priznania študenta aj s komentárom:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Čo si o tom myslíte?