Daňové priznanie živnostníka, ktorý počas roku 2016 ukončil živnosť a uplatňuje si paušálne výdavky

15. marca 2017
Na Slovensku stúpa počet vyhlásených bankrotov
Stock photo

V nasledujúcom článku si vysvetlíme, ako má postupovať pri podávaní daňového priznania živnostník (SZČO), ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia 2016 ukončil podnikanie a rozhodol sa uplatňovať paušálne výdavky.

Objasníme vám, čo sú paušálne výdavky, kedy si paušálne výdavky môže daňovník uplatniť. Na modelovom príklade v časti pre členov klubu nájdete presný postup, ako má vyplniť daňové priznanie daňovník, ktorý ukončil živnosť.

 

Čo sú paušálne výdavky

  • predstavujú jeden zo spôsobov uplatnenia výdavkov daňovníkom,
  • uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov, najviac však do výšky 5 040 € ročne.

 

Kedy si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky

  • len ak dosiahol príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o DPH,
  • nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a
  • neuplatňuje preukázateľné daňové výdavky.

  

Ako si uplatniť paušálne výdavky pri ukončení živnosti v priebehu roka

  • ak skončil živnostník podnikanie v priebehu roka, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, pričom si uvedenú sumu uplatňuje aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie.

Poznámka Podnikam.sk: Skončením podnikania je zrušenie živnostenského oprávnenia alebo prerušenie živnosti a jej neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania.

 

Príklad:


Petra Horáková prevádzkovala nechtové štúdio na základe živnostenského oprávnenia (§ 6 zákona o dani z príjmov).  Podnikala  od 1. januára 2016 do 31. augusta 2016. Nie je platiteľkou DPH. Má jednu dcéru, na ktorú si uplatňuje daňový bonus
.

Za rok 2016 dosiahla príjmy zo živnostenského oprávnenia vo výške 10 579,00 €, odvody do Sociálnej poisťovne neplatila a preddavky do zdravotnej poisťovne uhradila v celkovej výške 520 €. V roku 2016 nemala žiadne iné príjmy. Rozhodla sa, že si bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov

 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Petra Horáková
DIČ: 1020101221
Trvalé bydlisko: Leškova 7, Bratislava
Meno a priezvisko dieťaťa: Ivana Horáková
Dátum narodenia dieťaťa: 075216/1133
Suma príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2016: 10 579,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2016): 4 231,60 €
Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2016: 4 231,60 € + 520 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie: 0 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie: 520 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 520 €

 

Postup, ako vyplní daňovníčka daňové priznanie, si ukážeme v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Čo si o tom myslíte?