Ochrana osobných údajov a podnikateľ

1431431862ochrana.osob_.udajov.jpg

Formát: e-book, formát A4, pdf verzia
Počet strán: 48

19,90

Úvod

Ochrana osobných údajov nebola tak pálčivou otázkou ako za posledné roky. Hlavne od prijatia nového zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) sa osobné údaje a ich ochrana zaradili medzi najaktuálnejšie témy. Napriek tomu je ochrana osobných údajov podceňovaná najmä zo strany menších a stredných firiem. Domnievame sa, že je tomu tak z dôvodu priehrštia pojmov a množstva povinností a obmedzení, ktoré zákon prináša, a v ktorých sa ťažko orientujú aj odborníci.

V tomto E-book nájdete Vášho sprievodcu, ktorý Vás uvedie do základov ochrany osobných údajov, vysvetlí pojmy, upozorní na povinnosti a poskytne Vám rady a tipy, ako spracúvať osobné údaje. Pre jednoduchšie vysvetlenie niektorých otázok Vám prinášame príklady zo života, v ktorých sa môžete nájsť a použiť v rámci svojho podnikania.

Obsah

 • Úvod
 • Zoznámte sa s pojmami
 • Čo sú osobné údaje
 • Osobitné kategórie osobných údajov
 • Kto je kto pri spracúvaní osobných údajov
 • Čo všetko sa považuje za spracúvanie osobných údajov
 • Čo je informačný systém
 • Aké sú povinnosti pri spracúvaní osobných údajov
 • Základné povinnosti pri spracúvaní osobných údajov
 • Chcem spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa
 • Povinnosti voči dotknutej osobe
 • Oznamovanie zmien tretím stranám
 • Povinnosti voči Úradu (oznamovanie informačných systémov)
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Súhlas, jeho forma a obsah
 • Kedy nepotrebujem súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Ako správne získavať osobné údaje
 • Získavanie osobných údajov v špecifických prípadoch
 • Monitorovanie priestoru
 • Zhromažďovanie osobných údajov o zamestnancoch
 • Bezpečnosť a dohľad nad osobnými údajmi
 • Oprávnená osoba
 • Povinnosť mlčanlivosti
 • Kedy poveriť zodpovednú osobu
 • Aké pokuty mi hrozia
 • Modelový príklad
 • Záver

Autori

Glatzová & Co., Podnikam.SK / SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.

Dodávateľ

Podnikam.SK