Odvody živnostníčky počas poberania materskej a rodičovskej dávky

Odvody zivnostnicky pocas poberania materskej a rodicovskej davky.jpg

Formát: e-book, formát A4, pdf verzia
Počet strán: 27

19,90

Úvod

Ste živnostníčka a zaujíma Vás, ako sa Vám zmenia zdravotné a sociálne odvody po tom, ako porodíte dieťa a začnete čerpať materskú dávku? Je pri platení odvodov rozdiel v tom, či dostávate materskú dávku zo Sociálnej poisťovne alebo rodičovský príspevok z Úradu práce a sociálnych vecí?

Odpoveď na tieto otázky nájdete v tomto e-booku. Dozviete sa, aké výhody pri platení zdravotných odvodov Vám prináša to, že sa stávate poistenkyňou štátu.

Objasníme Vám, za akých podmienok za Vás bude štát platiť dôchodkové poistenie.  V e-booku Vám tiež názorne ukážeme to, ako Vám zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a ako Vám vypočíta preddavok na nasledujúci rok.

Získate tiež informácie o tom, či máte prihlasovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni, ako aj o tom, ako sa Vám vypočítajú odvody do Sociálnej poisťovne.

E-book sa zameriava na ženy – živnostníčky, avšak je rovnako použiteľný aj na prípady, keď materskú dávku alebo rodičovský príspevok čerpá muž – živnostník.

Obsah

 • Na úvod
 • Živnostníčka počas poberania materskej dávky
 • Môžem mať príjmy z podnikania a dostávať materskú dávku?
 • Zdravotné poistenie
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Výpočet preddavku na zdravotné poistenie
 • Platenie poistného
 • Zdravotné poistenie – zhrnutie
 • Sociálne poistenie
 • Dôchodkové poistenie za vás platí štát
 • Odkedy budete povinná platiť odvody
 • Vznik a zánik povinného poistenia oznámi sociálna poisťovňa
 • Výpočet vymeriavacieho základu
 • Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia
 • Splatnosť poistného
 • Sociálne poistenie – zhrnutie
 • Príklad č. 1
 • Príklad č. 2
 • Živnostníčka počas poberania rodičovského príspevku
 • Môžem mať príjmy z podnikania a dostávať rodičovský príspevok?
 • Zdravotné poistenie
 • Povinné platenie preddavkov
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Zdravotné poistenie – zhrnutie
 • Sociálne poistenie
 • Platí za mňa dôchodkové poistenie štát?
 • Sociálne poistenie – zhrnutie
 • Príklad č. 1
 • Príklad č. 2
 • Na záver

Autori

Podnikam.SK / iSITA s.r.o.

Dodávateľ

Podnikam.SK