Ako zriadiť prevádzkareň

1417427050ako.zriadit.prevadzkaren.jpg

Formát: e-book, formát A4, pdf verzia

Počet strán: 28

19,90

Úvod

Niektoré podnikateľské činnosti možno vykonávať z domu, pri iných je potrebné mať k dispozícii špeciálne priestory. Nie všetky tieto priestory však môžeme automaticky považovať za prevádzkareň, lebo niektoré sa zaraďujú medzi priestory, ktoré len súvisia s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Aby sme vniesli trošku svetla do tejto problematiky, pripravili sme pre vás tento e-book, v ktorom sa zameriame na vysvetlenie najdôležitejších krokov a povinností podnikateľa pri zriadení prevádzkarne, ako aj na načrtnutie ďalších povinností, ktoré podnikateľovi po zriadení prevádzkarne vzniknú.

Obsah

 • Podnikateľ a prevádzkareň
 • Čo je prevádzkareň
 • Čo nie je prevádzkareň
 • Kedy je potrebné zriadiť si prevádzkareň?
 • Môžete z bytu alebo rodinného urobiť prevádzkareň?
 • Je predajný stánok prevádzkarňou?
 • Môžem si zriadiť aj viac prevádzkarní?
 • Potrebujem prevádzkareň, ak vykonávam podnikateľskú činnosť z domu?
 • Združená prevádzkareň
 • Štyri kroky k zriadeniu prevádzkarne
 • Oznámenie o zriadení prevádzkarne
 • Kde a ako treba oznámenie urobiť?
 • Zriadenie prevádzkarne v územnom obvode iného živnostenského úradu
 • Sankcie za neohlásenie prevádzkarne
 • Nahlásenie prevádzkarne na daňový úrad
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, tzv. „hygiena“
 • Ďalšie druhy dokumentácie, ktoré môže „hygiena“ požadovať
 • Nahlásenie prevádzky na obecnom/mestskom úrade
 • Označenie prevádzkarne
 • Sankcie za neoznačenie prevádzkarne
 • Dočasné uzavretie prevádzkarne
 • Zrušenie prevádzkarne
 • Zodpovedný zástupca
 • Kedy je potrebné ustanoviť v prevádzke zodpovedného zástupcu?
 • Aké podmienky musí zodpovedný zástupca spĺňať?
 • Oznamovacia povinnosť
 • Ako postupovať, ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu?
 • Sankcie
 • Povinnosti vyplývajúce z iných zákonov
 • Reklamačný poriadok, evidencia reklamácií, označovanie zamestnancov
 • Opatrenia vyplývajúce zo zákona na ochranu nefajčiarov
 • Požiarna ochrana
 • Koncesionárske poplatky – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
 • Hudba na pracovisku – upovedomte Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)
 • Pracovná zdravotná služba / PZS
 • Legislatíva, ktorá ovplyvňuje povinnosti podnikateľa
 • Záver

Autori

Podnikam.SK / SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.

Dodávateľ

Podnikam.SK