Firmy najviac vyžadujú angličtinu. Objavujú sa aj požiadavky na exotické jazyky

30. októbra 2012
Busines speople having happy conversation at interview isolated on white background
Busines speople having happy conversation at interview isolated on white background Foto: Fotobanka Pixmac

Schopnosť ovládať cudzí jazyk sa čoraz viac stáva kľúčovým faktorom pri rozhodovaní zamestnávateľa koho príjme do práce. Požiadavky v pracovných ponukách totiž v oveľa väčšej miere odrážajú reálnu potrebu, ako len automatické klišé, že angličtinu musí ovládať aj upratovačka.

 

Aké jazyky firmy na Slovensku požadujú, ako správne určiť svoje schopnosti ale aj čo vám pomôže k získaniu vytúženej práce? Aj na tieto otázky budeme spoločne hľadať odpovede vďaka údajom, skúsenostiam a radám z pracovného portálu Kariera.sk.

 

Čím viac jazykov vieš, tým je väčšia šanca sa zamestnať

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Dnes už platí, že o toľko máš väčšiu šancu nájsť si prácu. V posledných rokoch je stále väčší záujem o uchádzačov s aktívnou znalosťou aspoň jedného cudzieho jazyka. „Kým v minulosti sa požiadavka znalosti angličtiny často uvádzala automaticky aj na pozíciách, na ktorých ju uchádzač v skutočnosti potreboval len výnimočne, v súčasnosti je výborná angličtina samozrejmosťou pri mnohých zaujímavých pozíciách, na ktorých ju zamestnanec aj aktívne využíva. Personalisti si úroveň znalosti na pohovore dôkladne preverujú, nemá preto význam ju v životopise nadhodnocovať.“ hovorí Katarína Zemanová z pracovného portálu Kariera.sk. Ideálne je rovno napísať životopis i motivačný list v angličtine, či inom požadovanom jazyku.   

 

Angličtina samozrejmosťou

Zo štatistík vyplýva, že zhruba polovica zverejnených pracovných ponúk obsahovala požiadavku znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka. Najčastejšie to bola angličtina s viac ako v 63 percentách ponúk s cudzím jazykom. Druhý najčastejšie dopytovaný jazyk je nemčina s viac ako 21 percentami. Tretím najčastejšie dopytovaným jazykom je maďarčina a taktiež ruština, pričom v nitrianskom a trnavskom kraji je maďarský jazyk žiadanejší ako nemčina. Znalosť cudzieho jazyka sa vyžaduje predovšetkým v pobočkách zahraničných firiem, väčšina ktorých sídli v Bratislave. Zaujímavé je, že medzi požiadavkami sa u nás už objavujú aj exotické jazyky. V týchto prípadoch majú ľudia pri súboji o pracovnú pozíciu výhodu v nižšej konkurencii. Ide najmä o niektoré ázijské jazyky ale napríklad aj o niektoré slovanské jazyky.    

 

Nemčinu si uvádza viac ľudí, ako firmy požadujú

Z prieskumu portálu vyplýva, že viac ako 40 percent uchádzačov o zamestnanie uvádza v životopise znalosť angličtinu. Skoro 30 percent z nich ich ovláda nemčinu a približne 7 percent ovláda ruštinu alebo maďarčinu. Zatiaľ čo spoločnosti vyžadujú aktívnu znalosť slovom i písmom vo väčšine ponúk, uchádzači si úroveň pokročilý uvádzajú len v necelých 32 percentách životopisov.  Nechýbajú však ani znalci exotickejších jazykov, napr. arabského, nórskeho či portugalského jazyka. Tí majú vyššiu šancu uplatniť sa v zahraničí alebo na zahraničných stážach pre slovenské spoločnosti. 

 

Dve tretiny Slovákov precenilo svoje znalosti

Ľudia si často sami vyhodnocujú svoju jazykovú úroveň na základe dĺžky štúdia alebo dĺžky pobytu v zahraničí. Ich skutočná úroveň sa overí až pri pracovnom pohovore, čo môže vo väčšine prípadov byť aj rozhodujúcim faktorom neúspechu.  „Úroveň jazykových znalostí na pohovore personalisti dôkladne preverujú. Nemá preto význam ju v životopise nadhodnocovať,“ hovorí Zemanová.

 

Správne určiť svoje jazykovú „silu“ pomáha už dva roky aj portál Kariera.sk. Existuje tu totiž možnosť otestovať svoje jazykové znalosti z angličtiny a nemčiny. Porovnávacia analýza výsledkov týchto testov a úrovne, ktorú si sami uchádzači uvádzajú v životopisoch, ukázala zaujímavý výsledok. Skoro v 30 percentách prípadov sa výsledok testu nezhodoval s úrovňou znalosti, ktorú si uviedli v životopise. Z nich viac než 73 percent uchádzačov sa v sebahodnotení precenilo a do životopisu uviedlo vyššiu úroveň než reálne dosiahlo v teste. Dvadsatsedem percent kandidátov sa podcenilo, t.j. udalo nižšiu jazykovú úroveň než reálne dosiahli v teste.

Z výsledkov ďalej vyplýva, že 57 percent otestovaných Slovákov skončilo pri anglickom jazyku s hodnotením „mierne pokročilý“ . Pri nemeckom jazyku sa však kandidáti ukázali ako menej kvalifikovaní. V testoch až 54 percent z nich skončili ako „začiatočníci“ a za nimi nasledovali mierne pokročilí so 42 percentami.  

 

 

Otestujte sa

Chcete vedieť, aká je vaša reálna úroveň angličtiny a nemčiny? Otestujete sa na Kariera.sk  a výsledok z testu si pripojíte k vášmu životopisu na pracovnom portáli, čím zdokladujete vašu jazykovú úroveň a váš celkový rating u budúceho zamestnávateľa stúpne.

 

Rady pre uchádzačov

  • do životopisu uvádzajte pravdivé údaje o vašich znalostiach
  • ak si nie ste istí, nechajte sa otestovať v niektorej jazykovej škole alebo online
  • napíšte (bezchybne) životopis, motivačný i sprievodný list v požadovanom jazyku
  • pripravte sa na pohovor v požadovanom jazyku, testy a rozhovor odhalia každé klamstvo
  • nedovoľte, aby ste jazykové znalosti zabudli, hľadajte ich uplatnenie v dennom používaní
  • zvýšte si šancu na uplatnenie a skúste to s ďalším jazykom 

Zdroj: Kariera.sk

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?