Garančné poistenie, na toto máte nárok pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

13. apríla 2017
Euro a jen voči doláru mierne posilnili
Thinkstock

Všetci zamestnávatelia na Slovensku, ktorí dávajú ľuďom prácu v pracovnoprávnom vzťahu, sú povinne garančne poistení. Ide o poistenie pre prípad, že sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nedokáže uspokojiť finančné nároky svojich zamestnancov.

Pod pracovnoprávnym vzťahom máme pritom na mysli nielen klasický pracovný pomer, ale aj dohody vykonávané mimo pracovného pomeru (dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti).

Povinné garančné poistenie sa pritom vzťahuje aj na zamestnávateľa člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Kedy je zamestnávateľ platobne neschopný

Zamestnávateľ je na účely garančného poistenia platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.  Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa považuje deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu.

Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu,  považuje sa deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

V časti pre členov klubu si vysvetlíme:

  • koľko zamestnávateľ platí na garančné poistenie,
  • kedy má zamestnanec nárok na dávku garančného poistenia,
  • uplatnenie nároku na dávku,
  • preddavok na dávku garančného poistenia,
  • aká je výška dávky,
  • ako to je s oznamovacou povinnosťou,
  • zároveň vám prinášame aj dva vzorové príklady

 

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?