Internetové kladivo na dlžníkov

9. mája 2013
Internetové kladivo na dlžníkov
(PR) Zverejnenie dlžníkov na internete je častokrát väčšia hrozba, ako súdy či exekúcia.
 
Prostredníctvom novej databázy Návrh na konkurz už podnikatelia vymohli vyše milión eur.
 

„Stránka hanby“ na internete prinúti zaplatiť až tretinu nepoctivcov

Po viac ako roku testovacej prevádzky začal v polovici apríla fungovať internetový portál www.navrhnakonkurz.sk. Výsledky ukázali, že tento register dlžníkov dokáže výrazne strpčiť fungovanie firmám, ktoré si neplnia svoje platobné povinnosti. Celý postup vymáhania pohľadávok prostredníctvom tohto systému spočíva v tom, že veriteľ zadá do systému údaje o dlžníkovi a aj o pohľadávke. Dlžník je okrem zverejnenia v registri aj informovaný o tomto postupe automatickým emailom. 
 
V prípade, že na výzvu nezareaguje, v časovom horizonte približne jedného mesiaca vyhľadávač Google zaindexuje profil dlžníka a zobrazuje ho pri zadaní názvu firmy hneď na úvodných pozíciách pri vyhľadávaní. 
 
„Dlžníci veľakrát po týchto zisteniach reagujú a snažia sa svoj záväzok splniť, pretože im to výrazne zhoršuje pozíciu na trhu. Nechcú im dať tovar či služby na faktúru, nemajú schválené pôžičky, pôsobia na obchodných partnerov nedôveryhodne a v neposlednom rade na podnikateľov pôsobí tlak verejnej hanby, ktorý je horší ako upomienka od advokáta,“ popisuje skúsenosti z praxe konateľ firmy Web Shopping Center, s.r.o., Jan Jelínek.
 

Systém overuje dlžníkov aj veriteľov

Register www.navrhnakonkurz.sk okrem toho pomáha vyhľadávať k dlžníkovi ďalších veriteľov, aby tak bola splnená jedna z podmienok na podanie návrhu na konkurz. Portál spravuje vyškolený personál, ktorý sa stará o administráciu celého systému a zároveň rieši jednotlivé reklamácie. Spoplatnenie registrácie a úhrada registračného poplatku výlučne z účtu registrovaného používateľa pomáha riadne identifikovať registrovaného užívateľa a odrádza špekulantov od klamlivých zápisov do registra dlžníkov.                                   
 
„Systém po roku testovania vykazuje 33,9 % úspešnosť. Doteraz boli prostredníctvom stránky www.navrhnakonkurz.sk zverejnené pohľadávky v sume  3 205 748 eur a z toho vymožených bolo 1 086 102 eur. Inkasné spoločnosti pritom zväčša dosahujú úspešnosť v rozmedzí 8 – 15% ,“ zdôrazňuje Jan Jelínek.
 

Neplatiči sa radšej dajú vymazať

Podnikatelia si podľa skúseností z praxe už zvykli, že keď príde výzva od inkasnej spoločnosti alebo advokáta, tak ešte “nehorí”. Po zverejnení však omnoho radšej dajú prednosť vymazaniu z registra. To dokazujú aj ďalšie čísla: zverejnených bolo doteraz 471 dlžníkov a z toho ich bolo vymazaných 195, čo predstavuje úspešnosť 41,4%. 
 
Veriteľ má po prihlásení do systému okrem zverejnenia dlžníka možnosť vytvoriť aj
  • Upomienku pred zverejnením
  • Dokument „Uznanie záväzku“
  • Zmluva „Uznanie záväzku so splátkovým kalendárom“
 
Navyše advokát spolupracujúci s firmou Web Shopping Center, s.r.o. poskytuje cenovo výhodnú pomoc pri vypracovaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, pri súdnom vymáhaní pohľadávok, pri exekučnom konaní, a aj pri realizácií záložného práva predajom zálohu prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Navyše existuje aj možnosť odpredať pohľadávku prostredníctvom „Burzy pohľadávok“.
 
Toto všetko sa pritom dá získať len za symbolický poplatok 1,20 eura s DPH / rok. Podnikatelia tak majú v rukách konečne účinný a silný nástroj na svojich dlžníkov a manažovanie pohľadávok môžu mať pevne vo svojich rukách. Platí sa navyše až po vymožení a to iba 3%, čo je podstatne nižšia marža, ako u inkasných spoločností.
 
 
Ďalšie informácie: Referencie
 

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?