Výpočet DPH

Kalkulačka - Výpočet poistného pre SZČO do SP od 1.7.2015
Calculator icon. Business concept with mathematics Thinkstock

Pokiaľ potrebujete výpočet DPH z ceny celkom, naša DPH kalkulačka vám vyráta online, aká je cena daného tovaru alebo ceny bez DPH a koľko tvorí z celkovej čiastky práve daň z pridanej hodnoty. Kalkulačka používa jednoduchý vzorec a koeficient, podľa ktorého vypočíta zo sumy tovaru alebo služby s DPH samostatnú DPH a určí aj, koľko je cena tovaru bez tejto dane.

Ak chcete vypočítať nejaký príklad, postup je jednoduchý:

  1. Zadajte do políčka Základ dane sumu tovaru alebo služby už s daňou z pridanej hodnoty.
  2. Zvoľte si sadzbu DPH 20% alebo zníženú sadzbu DPH 10%.
  3. Kliknite na tlačítko prepočet základu dane.

Ak chcete skúsiť iný príklad, stačí kliknúť na tlačítko Nulovanie formuláru a nemusíte znova načítavať stránku nanovo. Táto kalkulačka slúži na orientačný výpočet a nie je určená na účtovanie alebo na tvorbu cien. Ak potrebujete vypočítať DPH z ceny bez dane z pridanej hodnoty, stačí ju prenásobiť koeficientom 1,1 alebo 1,2, podľa sadzby konkrétnej dane.