Kalkulačka – Výpočet poistného pre SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015

Kalkulačka - Výpočet poistného pre SZČO do SP od 1.7.2015
Calculator icon. Business concept with mathematics Thinkstock

Online kalkulačka na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015. Neviete ako si vypočítať váš vymeriavací základ pre výpočet poistného do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2015, čie odvody SZČO? Kalkulačka vám to prezradí. Ale pozor – výpočet odvodov SZČO 2016 už môže byť iný.

Výpočet poistného do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015 pre SZČO

Ponúkame vám našu kalkulačku s ktorou si zistíte výšku vymeriavacieho základu ako aj výšku odvodu do Sociálnej poisťovne. Nový odvod treba zaplatiť do 10. augusta 2015! (8.augusta 2015 bude sobota, a preto sa splatnosť poistného za január presúva na pondelok 10. augusta 2015). Viac o zmenách sa dočítate v článku.

Kalkulačka na  výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne v prípade, že ste poberali príjmy iba z podnikateľskej činnosti (SZČO) – bez súbehu.

Zadajte hrubý príjem z podnikania
príjmy z riadku č.9 (v daňovom priznaní za rok 2014 v oddieli VI, tabuľka č.I) znížené o príjmy uvedené v riadku č.5 (v časti príjmy). *
Zadajte čiastkový základ dane z podnikania
riadok 43 daňového priznania za rok 2014
Zaplatené zdravotné poistenie za rok 2014
údaj z prílohy č.1 DP, riadok 15
Zaplatené sociálne poistenie za rok 2014
údaj z prílohy č.1 DP, riadok 13 mínus riadok 14
Platíte si v súčasnosti dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti?
Zadajte čiastkový základ dane z ktorého si
platíte poistenie v nezamestnanosti

min, 412 a max. 4120 eur

* Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou