Krátenie DPH koeficientom v roku 2017

19. apríla 2017
Discussing the scheme.
Thinkstock

Platiteľ dane z pridanej hodnoty má povinnosť pri svojich predajoch uplatňovať DPH. Zároveň mu vzniká nárok na odpočet z nákupov, ktoré použije pri svojom podnikaní.

Nie vždy však platí, že platiteľ má nárok na celý odpočet dane z pridanej hodnoty zo svojich vstupov. Zákon o dani z pridanej hodnoty vymedzuje situácie, kedy je platiteľ povinný krátiť vstupnú DPH.

V článku si vysvetlíme princíp použitia koeficientu pri krátení DPH a ukážeme si praktické príklady.

Zákon o DPH nájdete tu.

 

V prémiovej časti vám prinášame:

  • vysvetlenie, koho sa použitie koeficientu týka,
  • vzorec na výpočet koeficientu,
  • 3 riešené príklady aj s komentárom,
  • vyrovnanie dane na konci roku dvoma spôsobmi.

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?