Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 zostáva týždeň

24. januára 2017
A toy car with carkeys and money
Thinkstock

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 zostáva daňovým subjektom, ktorí používajú vozidlo na podnikanie, už len týždeň. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára 2017.

Odporúčame ebook:
  • Automobil v podnikani zivnostnika 2016 2017.jpg

    Automobil v podnikaní živnostníka v roku 2017

    19,90
    Pridať do košíka

V článku si pripomenieme všetky potrebné informácie týkajúce sa dane z motorových vozidiel.  Konkrétne ktoré vozidlá podliehajú dani, ktoré sú oslobodené. Vysvetlíme si úpravu ročnej sadzby dane, ale aj oznamovaciu povinnosť. Neobídeme ani tému preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2017. Zameriame sa tiež na najčastejšie chyby, na ktoré upozorňuje Finančná správa SR.

Tlačivo na daň z motorových vozidiel nájdete tu.

Najčastejšie chyby daňovníkov

 

Finančná správa SR upozorňuje predovšetkým na tieto chyby:

 

 

Ich podrobnú špecifikáciu nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

 

Pripomeňme si teraz najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť k dani z motorových vozidiel.

Ak vás zaujíma, ako vypočítať predpokladanú daň z motorových vozidiel na rok 2017, odporúčame tento článok:

Na základe predpokladanej dane sa určuje, či bude daňovník platiť preddavky. Bližšie sme sa venovali tejto téme tu:

 

 

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

Odpoveď nájdete v časti prístupnej pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Ktoré vozidlá podliehajú dani z MV?

V časti pre členov klubu si bližšie priblížime, ktoré vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel:

 

 

Spoplatnený článok

Ktoré vozidlá nepodliehajú dani z MV

V časti pre členov klubu si bližšie priblížime, ktoré vozidlá nepodliehajú dani z motorových vozidiel:

 

 

Spoplatnený článok

Oslobodenie od dane z MV

Ktoré vozidlá sú od dane oslobodené, si objasníme tu:

 

 

 

Spoplatnený článok

Sadzba dane

Ročná sadzba dane je uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a platí pre celé Slovensko.

Na správne priradenie ročnej sadzby dane je dôležité správne určenie základu dane.

Z čoho sa určuje základ dane pre jednotlivé druhy vozidiel, si priblížime tu:

 

 

Spoplatnený článok

Úprava ročnej sadzby dane

V daňovom priznaní sa ročná sadzba dane upravuje na základe dátumu prvej evidencie vozidla.

V závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) sa ročné sadzby zvyšujú alebo znižujú nasledovne:

Postup úpravy sadzby dane nájdete v nasledujúcej časti:

 

 

Spoplatnený článok

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie,

Pre koho to neplatí? Odpoveď nájdete v tejto časti:

 

 

Spoplatnený článok

Konkrétne situácie, vďaka ktorým zanikla daňová povinnosť, si opíšeme tu:

 

 

Spoplatnený článok

Oznamovacia povinnosť

Kedy daňovníkovi vzniká oznamovacia povinnosť? A kedy naopak nie? Prečítajte si tu:

 

 

Spoplatnený článok

Daňové priznanie k dani z MV

 

Termín podania daňového priznania za r. 2016

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z motorových vozidiel po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia do 31. januára 2017 a v tejto lehote daň zaplatiť. Toto sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo ktorý zomrel.

Aké termíny podania daňového priznania platia v spomínaných situáciách, vám objasníme tu:

 

 

Spoplatnený článok

Platenie dane a pomerná časť dane

Daňovník, ktorý nebol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, má povinnosť zaplatiť daň v lehote na podanie daňového priznania, t. j. najneskôr do 31. januára 2017.

Daňovník, ktorý bol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do  1. januára 2017 po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Čo robiť v prípade, že zaplatené preddavky na daň sú vyššie, prípadne vypočítaná daň prevyšuje preddavky? Prečítajte si tu:

 

 

Spoplatnený článok

Preddavky na daň na rok 2017

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Preddavky môžu byť štvrťročné a mesačné.

Bližšiu špecifikáciu preddavkov a informáciu o tom, pri akej sume daňovník nemusí platiť preddavky nájdete tu:

 

 

Spoplatnený článok

Platenie preddavkov, ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia

Ako je to s preddavkami pri vzniku, či zániku daňovej povinnosti? Prečítajte si v tejto časti:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk, Finančná správa SR
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?