Environmentalistika

Exkluzívne: 5% zľava pri objednávke cez Podnikam.sk

apríl, 2017

4apr8:30SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA (SEM) PODĽA NORMY STN EN ISO 14001:20168:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

4apr8:30Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

5apr8:30Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

18apr8:30Kurz interného audítora systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy STN EN ISO 14001:2016 a STN EN ISO 19001:20128:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

18apr8:30Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

19apr8:30Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

20apr8:30Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

25apr8:30Vodný zákon a súvisiace predpisy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

27apr8:30Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

3máj8:30Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

10máj8:30Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

11máj8:30KURZ interného audítora a systému energetického manažérstva STN EN ISO 50001:2011 a STN EN ISO 19001:20128:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

30máj8:30Vodný zákon a súvisiace predpisy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

1jún8:30Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k požiadavkám normy EN ISO 140018:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

13jún8:30Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

13jún8:30Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

14jún8:30Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

16jún8:30Vodný zákon a súvisiace predpisy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Enviro,Environmentalistika

20jún8:30Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

15júl8:30Kurz interného audítora systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy STN EN ISO 14001:2016 a STN EN ISO 19001:20128:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

22júl8:30Dvojdňové školenie pre starostov a primátorov vo Vysokých Tatrách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

27júl8:30Úvod do systému energetického manažérstva8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

1aug8:30Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

3aug8:30KURZ interného audítora a systému energetického manažérstva STN EN ISO 50001:2011 a STN EN ISO 19001:20128:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

16aug8:30Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k požiadavkám normy EN ISO 140018:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

8sep8:30SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA (SEM) PODĽA NORMY STN EN ISO 14001:20168:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o.Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika