Obnovenie živnosti v roku 2017 a platenie odvodov

9. februára 2017
Man doing his accounting, financial adviser working
Thinkstock

V článku si na viacerých príkladoch vysvetlíme, aké odvody vás čakajú v roku 2017 pri obnovení živnosti.

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) preruší živnosť a po istom čase ju obnoví (pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky), prípadne svoju živnosť zruší a po istom čase si založí novú, odo dňa obnovenia živnosti, resp. založenia novej živnosti sa jej obnovuje aj povinnosť platiť mesačný preddavok na zdravotné poistenie a za istých podmienok aj povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.

Odporúčame ebook:
  • Rady pre zivnostnikov ako neodist do penzie s holym zadkom 2017.jpg

    Rady pre živnostníkov ako neodísť do dôchodku s holým zadkom!

    19,90
    Pridať do košíka

 

Ak sa SZČO po ukončení pozastavenia živnosti obnoví povinnosť platiť sociálne odvody, začína ich uhrádzať v takej výške, v akej jej ich vypočítala Sociálna poisťovňa podľa posledného daňového priznania. Takýto postup sa uplatňuje od 1. januára 2011.

Z akého hrubého príjmu sa vychádza do 30. júna tohto roka a aká zmena nastane od 1.júla? Na to vám odpovieme v uzamknutej časti:

 

 

Spoplatnený článok

Príklad č. 1 

Živnostník mal v roku 2015 hrubé príjmy 4 856,40 eura. Keďže boli pod hranicou pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (suma 5 148 eur za rok 2015), tak povinné sociálne odvody od 1. júla 2016 neplatí.

V roku 2016 platil len preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 60,06 eura.

Od 1. novembra 2016 si prerušil živnosť na pol roka, teda na obdobie od 1. novembra 2016 do 30. apríla 2017.

 

Vysvetlenie príkladu nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Príklad č. 2 

Živnostník mal v roku 2016 hrubé príjmy 30 000 eur, základ dane 10 000 eur a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 4 200 eur.

 

 

 

Vysvetlenie a výpočet príkladu nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Príklad č. 3 

Živnostník mal v roku 2015 hrubé príjmy 22 000 eur, základ dane 3 000 eur a na sociálne a zdravotné odvody v roku 2015 vynaložil 2 223 eur.

 

Vysvetlenie a výpočet príkladu nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?