Odpočet daňových strát z minulých rokov v daňovom priznaní za rok 2016

9. marca 2017
Analyzing financial data
Thinkstock

V nasledujúcom článku si na príklade vysvetlíme spôsob vyplnenia daňového priznania podnikateľa (fyzickej osoby), ktorý dosiahol za rok 2016 niekoľko druhov príjmov a uplatňuje si daňové straty alebo ich časti z predchádzajúcich zdaňovacích období.

 

Príjmy, z ktorých sa môže vykázať daňová strata

− len z tzv. „aktívnych príjmov“, ktorými sú príjmy:

 • príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov)

 

Príjmy, z ktorých sa nemôže vykázať daňová strata

 • príjmy z prenájmu
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

 

Kto môže vykázať daňovú stratu

− len podnikateľ, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky na základe:  

 • vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo
 • daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

 

Kto nemôže vykázať daňovú stratu

daňovník, ktorý uplatňuje tzv. paušálne výdavky.

 

Ako postupovať pri odpočítaní daňovej straty za roky 2014, 2015

postupuje sa podľa § 30 zákona o dani z príjmov

 • daňovú stratu možno odpočítať počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období vo výške ¼ ročne, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola strata vykázaná,
 • daňová strata sa odpočítava od základu dane daňovníka,
 • ak je zdaňovacie obdobie daňovníka kratšie ako jeden rok, môže si uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty,
 • ku dňu vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie nárok na odpočet daňovej straty zaniká.

 

Odpočet  neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013

podľa § 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov

 • súčet neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013 si daňovník môže uplatniť rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t. j. za roky 2014 až 2017, pričom čo súčtu neuplatnených daňových strát možno zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností, ktorá bola vykázaná za roky 2010 a 2011,
 • daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t. j. za každý rok ¼,
 • za zdaňovacie obdobie 2016 si môže daňovník uplatniť ¼  zo sumy neuplatnených daňových strát za uvedené roky, maximálne však do sumy vykázaného čiastkového základu dane z príjmov,
 • daňová strata sa odpočíta len z aktívnych príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

 

Príklad:

Peter Seneši vykonáva na základe živnostenského oprávnenia maloobchodnú činnosť – prevádzkuje predajňu mäsa a mäsových výrobkov. Je platiteľom DPH. V roku 2016 dosiahol aj  príjem z prenájmu dvoch bytov, ktoré nemá zaradené v obchodnom majetku.  Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus jeho manželka. Účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.

Uplatňuje si neuplatnené daňové straty (alebo ich časť) z predchádzajúcich zdaňovacích období:

 • Rok 2010  –   380,80 €
 • Rok 2012 – 2 189,78 €
 • Rok 2014 –    237,00 €

Postup, ako bude daňovník vypĺňať daňové priznanie vám ukážeme v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Čo si o tom myslíte?