Pokuty v daňovom konaní – správne delikty, sankcie, úroky z omeškania

14. februára 2017
Manager is angry at a colleague due to poor document
Thinkstock

Pokuty a sankcie v daňovej oblasti sú komplexnou témou a zahŕňajú viacero právnych predpisov. Okrem toho sa jedná o veľmi zaujímavú a často diskutovanú tému aj medzi samotnými daňovníkmi.

Keď už príde k najhoršiemu, je dobré vedieť, za čo konkrétne je možné od správcu dane pokutu dostať a v akej výške. Hneď na úvod je dobré s miernym optimizmom tvrdiť, že aj keď sú v zákone niektoré pokuty v naozaj obrovskej sume, skutočná výška pokút sa vo väčšine prípadov nachádza výrazne bližšie k najnižším limitom možnej pokuty.

Dopustenie sa správneho deliktu

Zákon o správe daní (daňový poriadok) na začiatku časti o pokutách a sankciách vymedzuje, za ktoré porušenia daňových zákonov je možné uložiť pokutu.

 

Bližšie sa správnym deliktom budeme venovať v uzamknutej časti:

 

 

Spoplatnený článok

Pokuty

Daňovníkom, ktorí zanedbajú nejakú z daňových povinností, hrozia za ich prešľapy najmä dva druhy trestov. Prvým je pokuta.

 

V akej hodnote môže správca dane uložiť pokutu a za čo? Prečítajte si v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

 

Úrok z omeškania

Úrok z omeškania predstavuje ďalší typ trestu pre daňovníka, ktorý si neplní riadne a načas svoje daňové povinnosti. Úrok z omeškania sa vyrubuje v prípade, že daňovník neuhradí v zákonom stanovenej dobe daň. Je pritom jedno, či ide o daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, zrážkovú daň, prípadne ide len o preddavky na daň.

 

V akej výške sa vymeriava tento úrok? Prezradíme vám v tejto časti:

 

 

Spoplatnený článok

Úhrnná pokuta

Úhrnná pokuta je novinkou v daňovom poriadku od roku 2016.

 

Čo umožňuje správcovi dane? Aký je princíp úhrnnej pokuty? Odpoveď nájdete tu:

 

 

Spoplatnený článok

Odpustenie pokuty

Áno, daňový poriadok myslí aj na takúto možnosť. V § 157 zákona o správe daní sú popísané situácie pri ktorých môže správca dane rozhodnúť o odpustení pokuty, prípadne o úľave z platenia pokuty.

 

O ktoré konkrétne situácie ide, vám objasníme v zamknutej časti:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?