Pokuty za nelegálne zamestnávanie sa od novembra zvýšia

2. októbra 2013
Pokuty za nelegálne zamestnávanie sa zvýšia
Man with counterfeir money Fotobanka Pixmac
Pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne bude predstavovať najmenej 5 tisíc eur.
 
V súčasnosti môže zamestnávateľ bez ohľadu na počet nelegálne zamestnaných ľudí dostať pokutu od 2 tisíc eur do 200 tisíc eur.
 

Nedodržanie rozsahu pracovného času bude závažným porušním zákona

Súčasne vzrastie aj dolná a horná hranica poriadkovej pokuty za nesplnenie si zákonných povinností, a to z terajších 65 až 650 eur na 100 až 1 000 eur. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič. Upraviť sa majú vzhľadom na vývoj v právnej úprave zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane povolení na zamestnanie.
 
Medzi závažné porušenie predpisov bude podľa zákona zaradené aj nedodržanie rozsahu pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času, ktorú vedie zamestnávateľ, pri prácach vykonávaných na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.
 
V zákone sa navrhuje vymedziť nelegálnu prácu aj ako závislú prácu vykonávanú bez založenia štátnozamestnaneckého pomeru. Navrhuje sa vymedziť nelegálne zamestnávanie aj ako závislú prácu vykonávanú v štátnozamestnaneckom pomere, ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť prihlásiť zamestnanca do registra zamestnancov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a to bez ohľadu na termín vykonania kontroly.
 
Ako uvádza rezort práce a sociálnych vecí, v rokoch 2011 a 2012 dostali zamestnávatelia 245 pokút v priemernej celkovej sume 510 tisíc eur. Priemerná výška pokuty tak predstavovala 2 082 eur.
 

 
“Vzhľadom na zvýšenie pokuty možno predpokladať znižujúci sa počet zistených prípadov takého nelegálneho zamestnávania, a to na 100 v roku 2014, 80 v roku 2015 a 65 v roku 2016,” očakáva ministerstvo práce. Navrhovaná novela zákona má podporiť zamestnanosť zabezpečovanú formou pracovnoprávnych vzťahov tým, že výkon inšpekcie práce sa má zameriavať najmä na dozor a poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch.
 
Zdroj: Podnikam.SK, IT
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?