Postúpenie pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

28. marca 2017
Handshake
Thinkstock

Veriteľ môže svoju pohľadávku postúpiť aj bez súhlasu dlžníka. Ako na postúpenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve a účtovanie u postupcu?

 

Postúpenie pohľadávky

Veriteľ môže svoju pohľadávku postúpiť písomnou zmluvou inému subjektu, tzv. postupníkovi. Môže tak urobiť aj bez súhlasu dlžníka. V článku sa zameriame na vysvetlenie, ako postupovať pri účtovaní postúpenej pohľadávky v jednoduchom účtovníctve.

Pri postúpení pohľadávky dochádza k zmene osoby veriteľa, lebo pôvodný veriteľ postúpi svoju pohľadávku voči dlžníkovi novému veriteľovi.

Ocenenie postúpenej pohľadávky

  • pri odplatnom postúpení pohľadávky  – obstarávacou cenou,
  • pri bezodplatnom postúpení pohľadávky – menovitou hodnotou.

Poznámka Podnikam.sk: Menovitá hodnota pohľadávky je suma, na ktorú pohľadávka znie. 

Upozornenie Podikam.sk: Ak je pohľadávka postúpená za nižšiu kúpnu cenu, ako je jej menovitá hodnota, do príjmu ovplyvňujúceho základ dane sa zahrnie príjem za pohľadávku v menovitej hodnote. Do základu dane z príjmov musí byť zaúčtovaný minimálne príjem vo výške menovitej hodnoty pohľadávky.

Pri postúpení pohľadávky sa u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje nasledovne:

 Vysvetlenie nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Príklad:  

Podnikateľ X poskytol službu podnikateľovi Y. Vystavil mu faktúru v hodnote 6 000 €. Faktúra nebola zo strany dlžníka uhradená, preto sa podnikateľ X dohodol, že pohľadávku postúpi podnikateľovi Z. Pohľadávku postúpil v cene 5 500 €. 

  • Postupca: podnikateľ X
  • Postupník: podnikateľ Z
  • Dlžník: podnikateľ Y
  • Menovitá hodnota pohľadávky: 6 000 €
  • Obstarávacia cena pohľadávky: 5 500 €

 

V časti pre členov klubu nájdete postup účtovania u postupcu (veriteľa), postupníka (nový veriteľ):

 

 

Spoplatnený článok

Príklad

Bezodplatné postúpenie pohľadávky

Podnikateľ A postúpil v roku 2016 podnikateľovi C pohľadávku voči podnikateľovi B  v menovitej hodnote 15 800 € bezodplatne.

 

Postup účtovania nájdete v tejto časti:

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.SK
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?