Pozor na niektoré chyby, ktoré môžu odradiť potenciálnych investorov pri rokovaniach

18. apríla 2017
Prezentácia, firma, porada, podnikatelia
Thinkstock

Mnohí podnikatelia pri rokovaniach často zbytočne tlačia na potenciálnych investorov. Táto ich snaha väčšinou zahŕňa kombináciu dobrého zacielenia, vytrvalosti a hľadanie spôsobu, ako presvedčiť o výhodnosti pripravovanej transakcie pre obe zainteresované strany.

Často sa však stáva, že pri tomto svojom úsilí to podnikatelia túžiaci po získaní investície preženú a svoje šance pochovajú hneď na úvodnom stretnutí s potenciálnym investorom. Dobrou správou je, že viacerým chybám, ktoré môžu viesť k uvedenému neúspechu, možno efektívne predchádzať. Niektoré z nich nájdete aj v nasledujúcich riadkoch a môžu vám poslúžiť ako inšpirácia.

Rokovanie, dohoda, jednanie, podanie ruky

Nedostatočná znalosť publika

Najmä začínajúci podnikatelia môžu mať niekedy problém s riadnym výkonom domácej úlohy, ktorej podstata spočíva v spoznaní toho, s kým rokujú. Môže sa im potom veľmi ľahko stať, že počas stretnutia prídu na to, že investor, s ktorým sa stretli, sa vôbec nehodí pre typ ich podnikania. Kľúčovým faktorom je preto porozumenie profilu vyhliadnutého investora. Záujemcovia o investíciu by tak mali vedieť, do akého sektora tento podnikateľ bežne investuje a mali by mať pripravené aj zásadné dôvody, ktorými ho chcú presvedčiť o obostrannej výhodnosti pripravovanej transakcie.

Tvrdenie o neexistencii konkurencie

Toto je veľká chyba, ktorá môže potenciálneho investora rýchlo priviesť na myšlienku, že podnikateľ si nie je dostatočne vedomý sily, ktorá stojí proti nemu na trhu. Konkurencia existuje všade a nie je obmedzená ani sektorom, ani geografickou polohou. Je preto veľmi dôležité porozumieť alternatívam, ktoré ponúkajú vaším zákazníkom konkurenti. Zároveň s tým by ste mali byť schopní obhájiť si názor, prečo je váš produkt alebo služba lepšia, respektíve v čom sú ich výhody v porovnaní s tými konkurenčnými.

ľudia, pracovná porada

Žiadne údaje na podporu tvrdení

Bez ohľadu na to, v akej oblasti sa pohybujete, na vybudovanie biznisu potrebujete zákazníkov a z dlhodobého hľadiska musíte byť schopní ukázať cestu profitability. Či sú už vašimi zákazníkmi jednotlivci alebo firmy, budete potrebovať prostriedky na ich získanie aj udržiavanie. Existujú rôzne merítka, ktoré pritom môžete využiť. Ak je história vašej spoločnosti ešte príliš krátka, je dobré predložiť potenciálnemu investorovi aspoň odhady a predpoklady, ktoré budú vychádzať z údajov iných podnikateľov.

Posledný krok

Či sa už skončilo vaše rokovanie s investorom úspešne alebo nie, je dôležité, aby ste získali spätnú väzbu v podobe pozitívneho alebo negatívneho výstupu. Mnohí podnikatelia často váhajú a majú strach z tohto kroku. Je to pritom jeden z kľúčových faktorov, ktorý vám umožní spoznať silné a slabé stránky dôležité pre nasledujúci vývoj podnikania. Dobrým zvykom je tiež ukázať vďačnosť za čas, ktorý vám investor venoval a prípadne sa rozlúčiť v tom duchu, že ostanete v kontakte pre budúcu spoluprácu na iných projektoch, ktoré budú zaujímavé pre obe strany.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?