Pozor na týchto 5 komunikačných pascí! Pri týchto technikách môžete pôsobiť nepresvedčivo

3. marca 2017
Očný kontakt, kancelária, biznisman, face to face
thinkstochphotos.com

Sila presvedčivosti môže byť extrémne silným nástrojom, ak ju viete správne nasmerovať a naplno využívať jej potenciál. Vhodne zvoleným postupom tak dokážete pozitívne ovplyvniť výsledok pracovného pohovoru či rokovanie o dôležitom obchode.

Ako sa stať presvedčivejším?

Aj napriek tomu, že môžete pôsobiť ako bystrý a výrečný jedinec, prílišné zameranie sa na intenzitu vášho prejavu môže byť kontraproduktívne. Miesto toho by ste sa mali viac sústrediť na zmysel toho, čo chcete svojím prejavom adresátovi odovzdať. Inými slovami, spôbob podania vašich myšlienok je dôležitý, no ich obsah je stále o priečku vyššie. To znamená, že váš prejav by mal mať určitú logiku, mal by dávať zmysel a pôsobiť ako nevyvrátiteľný argument.

Ak túžite byť ešte presvedčivejší, v nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko pascí, do ktorých by ste nemali spadnúť pri tomto vašom snažení.

Hand and mousetrap with money isolated on white background
Fotobanka Pixmac
  1. Nepreháňajte to s protichodnými myšlienkami

Pri používaní uvedenej techniky sa diskutujúci snaží podkopať dôveryhodnosť protichodnej myšlienky. Jej cieľom je ukázať oponenta v extrémnom svetle. V bežnom rozhovore k tomu môže dôjsť napríklad aj tak, že z určitej konverzácie si vyberiete len niektoré extrémne fakty a neuvediete pritom celú súvislosť. Pasca tejto techniky spočíva najmä v tom, že tým podkopávate svoju vlastnú dôveryhodnosť a oslabujete svoju argumentačnú schopnosť do budúcnosti.

  1. Neberte veci príliš osobne

Môže sa stať, že niektoré témy rozhovorov vás poriadne rozohnia a môžete preto nadobudúť dojem, že prišiel čas obrátiť rozhovor na niečo osobné. Ako príklad možno uviesť situáciu, kedy určitého človeka označíte za prešibaného či nedôveryhodného len preto, že na vás robí taký dojem. Ak spadnete do tejto pasce, výsledkom bude opäť strata sily vašich argumentov.

Byrokratickým nezmyslom roka je prihlasovanie dohodárov
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
  1. Nepoužívaje taktiku strachu bez dôkazov

Možno, že ste presvedčení o tom, že odvolanie sa na emóciu strachu pomôže vašim argumentom ľahšie zabodovať. Pôsobiť presvedčivejším dojmom tak, že uvediete vaše publikum do strachu, však môže byť údernou technikou len vtedy, ak máte skutočne presvedčivé argumenty. V opačnom prípade sa vám môže veľmi ľahko stať, že vám adresát neuverí. Nič totiž nezničí vašu dôveryhodnosť rýchlejšie, ako vymyslené či prehnané skutočnosti, ktoré vaše publikum odhalí.

  1. Pozor na pravidlo väčšiny

Používanie pravidla väčšiny na podporu našich tvrdení, je jednou z pascí, do ktorej často padáme pri našom argumentovaní. Táto technika spočíva v tom, že sa niekoho snažíte presvedčiť o tom, že váš argument je správny preto, že si to myslí väčšina alebo väčšie množstvo ľudí. Je to však podobné, ako by sa obchodník snažil presvedčiť svojho zákazníka o tom, že ponúkaný počítač by si mal kúpiť len preto, že je dobre prijatý ostatnými klientmi.

manazment/manazment-podnikatela/21/elektronicka-komunikacia-moze-podnikatelom-znizit-poplatky
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
  1. Zovšeobecňovanie

Prílišné zovšeobecňovanie a poukazovanie na zaužívané stereotypy tiež patrí k veľkým pascám, do ktorých môžete ľahko spadnúť. Vyhnite sa preto vynášaniu súdov nad ľudmi, s ktorými sa zhovárate, alebo nad tými, o ktorých sa rozprávate. Nikdy totiž neviete, z akého dôvodu sa zachoval spôsobom, ktorý sa práve chystáte kritizovať.

Všetky uvedené techniky vám môžu pomôcť pri tréningu vašej presvedčivosti. Budovanie rešpektu a dôvery je však dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje pravidelný tréning a neustále zlepšovanie. Treba si pritom pamätať aj to, že vybudovanie dobrej povesti trvá celé roky, no zničiť ju dokáže jeden krátky moment.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?