Predaj nehnuteľnosti v roku 2017 – daň z príjmu a DPH

14. marca 2017
Handshakes with customer after contract signature
Thinkstock

Aj keď sa s predajom nehnuteľnosti väčšina ľudí stretne len párkrát za život, vždy ide o nezanedbateľné čiastky.

Preto je dobré poznať aj daňovú stránku predaja nehnuteľnosti – na čo nezabudnúť, na čo si dať pozor, ako dodržať všetky zákonom stanovené podmienky. Predaj nehnuteľnosti je vždy potrebné posudzovať z hľadiska viacerých druhov daní. Najdôležitejšie sú daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

 
Odporúčame ebook:
  • Vsetko o odvodoch zacinajuceho a existujuceho podnikatela 2017.jpg

    Všetko o odvodoch pre začínajúceho a existujúceho podnikateľa

    19,90
    Pridať do košíka

Oslobodenie od dane z príjmov

Pri predaji nehnuteľnosti každého najskôr zaujíma, či sa na jeho predaj vzťahujú ustanovenia o oslobodení dane z príjmov. Tie sa nachádzajú v § 9 zákona o dani z príjmov. Základným kritériom pre oslobodenie je 5-ročná doba odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti resp. od jej vyradenia z obchodného majetku.

Ktoré príjmy sú oslobodené od dane? To vám ukážeme v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

 

Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku

Podnikateľov sa týka najmä otázka nehnuteľnosti, ktorá je zaradená do obchodného majetku. Zaradenie do obchodného majetku znamená, že výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou a slúžiace na podnikanie sa považujú za daňové výdavky (odpisy, energie a pod.) a znižujú daňový základ.

V prípade, že pri predaji je nehnuteľnosť stále zaradená do obchodného, postupuje sa podľa postupov pre podnikateľov. Príjem z predaja je zdaniteľným príjmom, pričom do výdavkov vstupuje daňová zostatková cena.

Ak daňovník nehnuteľnosť z obchodného majetku vyradil, musí sledovať 5-ročnú lehotu odo dňa vyradenia z obchodného majetku. Ak túto lehotu prekročí, predaj je od dane z príjmov oslobodený. Na druhej strane, keď je ešte stále v rámci tejto 5-ročnej doby, príjem dani z príjmov podlieha. Do výdavkov si môže uplatniť takisto daňovú zostatkovú cenu.

 Pre lepšie vysvetlenie sa teraz pozrime na ukážkový príklad:

 

 

Spoplatnený článok

 

Povinnosť podať daňové priznanie

Všeobecne platí, že daňové priznanie je povinný podať daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol príjmy vyššie ako 1 901,67 eur. V prípade predaja nehnuteľnosti sa podáva daňové priznanie typ B a príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy – príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Z ostatných príjmov si nie je možné odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Nakoľko ide o príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, povinnosť registrácie daňovníkovi pri predaji nehnuteľnosti nevzniká.

 

Predaj nehnuteľnosti a DPH

V prvom rade je potrebné si určiť, aký subjekt nehnuteľnosť predáva. Ak ide o predaj fyzickou osobou, vo väčšine prípadov sa daň z pridanej hodnoty riešiť nebude. Kľúčovým bodom v tomto prípade je posúdenie, či sa občan predajom nehnuteľnosti stal zdaniteľnou osobou podľa zákona o DPH alebo nie.

V prípade, že občan podniká aktívne kroky smerujúce k predaju nehnuteľnosti (napríklad vybudovanie inžinierskych sietí na pozemku), spadá pod definíciu zdaniteľnej osoby a v takom prípade sa ho DPH už týka.

Občan má pri predaji nehnuteľnosti postavenie zdaniteľnej osoby aj vtedy, keď ide o opakovaný nákup a predaj nehnuteľností za účelom získania príjmov majúcich sústavnú povahu.

Ak predajom nehnuteľnosti dosiahne obrat 49 790 EUR, stáva sa platiteľom DPH zo zákona a na predaj sa vzťahuje daň z pridanej hodnoty. DPH musí byť už uplatnená aj na ten predaj, ktorým sa táto hranica prekročí.

 

Ukážkový príklad nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Oslobodenie od DPH

 

Kedy môže byť predaj nehnuteľnosti oslobodený od DPH, tak to vám vysvetlíme v uzamknutej časti:

 

 

Spoplatnený článok

Predaj nehnuteľnosti podnikateľom alebo právnickou osobou

V prípade, že nehnuteľnosť bola zaradená do obchodného majetku postupuje sa takisto v súlade s princípmi uvedenými v článku vyššie.

Na predaj sa môže uplatniť oslobodenie, avšak nie vždy to musí byť pre platiteľa výhodné. Ak podnikateľ alebo právnická osoba ešte nie je platiteľom DPH, je potrebné sledovať obrat dosiahnutý predajom nehnuteľnosti a v prípade jeho prekročenia uplatniť pri predaji daň z pridanej hodnoty.

Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?