Preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2017 – výpočet, príklady

18. januára 2017
Businesswoman a toy car and a stack of coins
Thinkstock

V súvislosti s daňou z motorových vozidiel si daňovník v daňovom priznaní vypočíta aj predpokladanú daň na rok 2017, na základe ktorej sa stanovuje, či vznikne daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel alebo nie.

Ako si vypočítať predpokladanú daň z motorových vozidiel na rok 2017, sme si vysvetlili v tomto článku: 

V dnešnom článku sa pozrieme na preddavky na daň z motorových vozidiel.

Zákon o dani z motorových vozidiel nájdete tu.

 

Odporúčame ebook:
 • Automobil v podnikani zivnostnika 2016 2017.jpg

  Automobil v podnikaní živnostníka v roku 2017

  19,90
  Pridať do košíka

Čo je preddavok na daň z motorových vozidiel

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Odvíja sa od výšky predpokladanej dane, na základe ktorej sa platia preddavky štvrťročné, mesačné alebo žiadne.

 

Platenie preddavkov na daň z MV

 

štvrťročné preddavky na daň z MV

Bližšiu špecifikáciu nájdete v zamknutej časti:

 

Spoplatnený článok

 

mesačné preddavky na daň z MV

 

Bližšiu špecifikáciu nájdete v zamknutej časti:

 

Spoplatnený článok

 

Kedy sa preddavky na daň z MV neplatia

 

V časti pre členov klubu nájdete prehľadnú tabuľku zameranú na platenie preddavkov na daň z MV:

 

 

Spoplatnený článok

 

Príklad č. 1

Podnikateľ  používa pri svojej podnikateľskej činnosti dve motorové vozidlá:

 • Peugeot 307
 • Tatra T2-148

Obidve vozidlá sú registrované v Slovenskej republike a v dokladoch vozidiel je ako držiteľ uvedený tento podnikateľ. Motorové vozidlá boli používané počas celého kalendárneho roka 2016. Podnikateľ uhradil v roku 2016 štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške 1 190 €.

 

Riešenie príkladu s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

 

Príklad č. 2

Fyzická osoba – podnikateľka používala za účelom podnikania nasledovné motorové vozidlá:

 • Peugeot 307 (auto bolo používané počas celého kalendárneho roka)
 • AVIA 121.1 FC (auto bolo používané do 15. 5. 2016)

Za rok 2016 uhradila štvrťročné preddavky na daň z MV vo výške 1 350 €. Automobil AVIA 121.1 FC sa používal len do 15. 5. 2016 a týmto dňom zanikla daňová povinnosť k dani z MV. Vozidlo Peugeot 307 sa používalo celý kalendárny rok.  V dokladoch všetkých vozidiel bola zapísaná podnikateľka ako držiteľka vozidiel.

 

Riešenie príkladu s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?