Predpokladaná daň z motorových vozidiel na rok 2017 – výpočet, príklady

17. januára 2017
Calculator and toy car on white background
Thinkstock

Predpokladaná daň z motorových vozidiel je suma, na základe ktorej sa určí, či bude podnikateľ platiť preddavky na daň z motorových vozidiel.

Odporúčame ebook:
  • Automobil v podnikani zivnostnika 2016 2017.jpg

    Automobil v podnikaní živnostníka v roku 2017

    19,90
    Pridať do košíka

Uvádza sa vo IV. oddiele daňového priznania k dani z motorových vozidiel v kolónke 40. Daňovník si musí výšku predpokladanej dane vypočítať a pri výpočte postupuje podľa zákona o dani z motorových vozidiel (č. 361/2014 Z. z.)

Zákon o dani z motorových vozidiel nájdete tu.

 

V článku si na príkladoch vysvetlíme, ako postupovať pri jej výpočte.

  1. Pri určení výšky predpokladanej dane na rok 2017 vychádzame z ročných sadzieb dane pre jednotlivé kategórie motorových vozidiel, ktoré sú uvedená v prílohe č. 1 nového zákona o dani z motorových vozidiel. (pozri ročné sadzby dane z motorových vozidiel)
  2. Ročnú sadzbu dane je potrebné upraviť podľa veku vozidla, ktorý sa odvíja od dátumu prvej evidencie vozidla (údaj je uvedený v technickom preukaze vozidla) nasledovne:

 

Akým percentom sa ročná sadzba dane zníži, zvýši? Prípadne kedy sa neupravuje? Odpoveď nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

Osobitné zníženie o 50 % platí pre vozidlá, ktorými sú:

O ktoré vozidlá konkrétne ide, vám povieme tu:

 

Spoplatnený článok

 

Príklad č. 1

Podnikateľ má v majetku osobný automobil Peugeot, ktorý je k 1. januáru 2017 predmetom dane z motorových vozidiel. Prvá evidencia vozidla podľa technického preukazu je 25. 10. 2015. Zdvihový objem valcov motora je 1 360 cm3.

Riešenie príkladu nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

Príklad č. 2

Podnikateľ má v majetku nákladný automobil TATRA, ktorý je k 1. januáru 2017 predmetom dane z motorových vozidiel. Prvá evidencia vozidla podľa technického preukazu je 10. 12. 2006. Vozidlo má 3 nápravy a jeho hmotnosť vozidla je 20 t.

Riešenie príkladu nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

Príklad č. 3

Podnikateľ má v majetku nákladný automobil AVIA, ktorý je k 1. januáru 2017 predmetom dane z motorových vozidiel. Prvá evidencia vozidla podľa technického preukazu je 16. 11. 2004. Vozidlo má 2 nápravy a jeho hmotnosť vozidla je 4,3 t.

Riešenie príkladu nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?