Pri založení firmy sa má peňažný vklad splatiť v banke

9. mája 2013
Pri založení firmy sa má peňažný vklad splatiť v banke
Ilustračné foto SLSP.
Od začiatku októbra tohto roka by mali zakladatelia obchodných spoločností splatiť peňažný vklad alebo jeho časť, ku ktorému sa v spoločenskej zmluve pri založení spoločnosti zaviazali, na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
 
Vyplýva to z návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorý predložil rezort spravodlivosti do pripomienkového konania.
 

Zmena má prispieť k boju proti daňovým podvodom

“V súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu nebude viac možné,” uviedlo ministerstvo. Legislatívny návrh reaguje na Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016, ktorý schválila vláda v máji minulého roka. 
 
“Písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa pripája k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, sa po navrhnutých zmenách bude v praxi aplikovať len vo vzťahu k nepeňažným vkladom,” upozorňuje rezort spravodlivosti.
 

 
Splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti sa podľa nových pravidiel bude registrovému súdu preukazovať priložením výpisu z účtu v banke preukazujúcim splatenie. Ministerstvo tiež navrhuje predĺžiť z troch na šesť mesiacov lehotu, počas ktorej nebude môcť registrový súd rozhodnúť o zrušení spoločnosti bez likvidácie z dôvodu, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
 
Zdroj: SITA, Podnikam.SK
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?