Štát ide obmedziť v podnikaní staré aj nové s.r.o.

10. septembra 2014
Start podnikania/ako zalozit s r o/sro zakonnik obchodny novela obmedzenia zakladne imanie
Minister spravodlivosti SR Tomáš Borec a predseda vlády Robert Fico. Foto: SITA

Spoločnosti so základným imaním pod 25 tis. € budú musieť vytvárať rezervný fond vo výške aspoň 2 500 €. 

Vážení čitatelia Podnikam.SK, už pred časom sme vám v článku “Eseročka s jedným eurom? Nech sa páči… alebo radšej ZABUDNITE!!!!” priniesli popis pripravovaných zmien v novele Obchodného zákonníka. Táto legislatívna zmena bude mať závažné dopady nielen na na fungovanie spoločností s ručením obmedzením, ktoré budú založené po 1. januári 2015, ale aj na aktuálne fungujúce firmy. 

Dnes si môžete prečítať hlbšiu analýzu tejto novely, ktorá je aktuálne v prvom čítaní na rokovaní schôdze parlamentu. Nájdete v nej popis pripravovaných obmedzení, názor autora na zavádzané zmeny, ale aj rady, ako situáciu riešiť a čomu sa vyhnúť.

Autorom komentára je JUDr. Ján Marônek.

Novela vnesie do práva obchodných spoločností neprehľadnosť a neistotu

Pripravovanú novelu obchodného zákonníka ako aj samotné zavedenie jednoeurových „eseročiek“ nepovažujem za šťastné riešenie. Ak podnikateľ využije možnosť jednoeurovej spoločnosti, tak musí počítať s množstvom obmedzení. 

Štát kladie, či už vedome alebo nevedome, veľký význam inštitútu základného imania. Základné imanie však možno považovať len za účtovnú veličinu, ktorá nezohľadňuje bonitu spoločnosti. Ak štát chcel zabezpečiť to, aby sa zvýšila istota vyplácania peňazí v obchodných vzťahoch, tak sa mal skôr zamerať na majetok. 

Riešením je ručenie spoločníkov do výšky ich vkladu

Úplne jednoduché riešenie je zavedenie inštitútu ručenia spoločníkov do výšky ich vkladu zapísaného v obchodnom registri ( momentálne je len ručenie do výšky nesplateného vkladu, 99% spoločností má z tohto dôvodu v plnom rozsahu splatené vklady a imanie). To by plnilo okrem zabezpečovacej aj preventívnu funkciu. 

Ak je podnikateľ skúsený, tak si vie majetkové pomery partnera (eseročky) preveriť napríklad na webe cez www.registeruz.sk. Vie tak zistiť zo súvahy majetok spoločnosti, problém je však neaktuálnosť, keďže súvaha sa podáva raz za rok.

V priebehu roku 2014 však nemá možnosť majetkové pomery zistiť (majetok mohol byť teda už v priebehu roka 2014 zo spoločnosti „vyvedený“). Mnoho podnikateľov však prevenciu zatiaľ nerieši, prípadne nemajú také povedomie, aby vedeli kde a ako informácie o majetku eseročky získať. 

Jednoduché overenie cez Obchodný register SR

Podľa môjho názoru v jednoduchosti je krása, preto ak aby napríklad spoločník ručil za záväzky spoločnosti do výšky svojho vkladu zapísaného v obchodnom registri, tak ktokoľvek si vie na www.orsr.sk overiť výšku základného imania, ako aj vkladu spoločníka, čiže v takomto prípade má „krytie“ vo výške základného imania od majiteľov spoločnosti. 

Výška základného imania by mohla v takomto prípade plniť nepriamo i zabezpečovaciu funkciu. Prevencia by bola jednoduchá, kliknem na www.orsr.sk a podľa výšky základného imania a zloženia spoločníkov zistiť majetkovú bonitu eseročky. Namiesto jednoduchého riešenia zaviedol štát komplikované „bezzubé“ riešenie, ktoré iba zaťažuje a obmedzuje. 

Aké obmedzenia číhajú na „jednoeurových“ aj súčasných podnikateľov

Ak podnikateľ založí jednoeurovú spoločnosť (ale aj súčasné spoločnosti so základným imaním pod 25 tis eur), tak musí počítať od nového roka s tým, že:

1. Musí uvádzať výšku základného imania a rozsah jeho splatenia na obchodných dokumentoch spoločnosti.

Ak tak neurobí, tak ručí a zodpovedá za záväzky spoločnosti. Vzhľadom na to, že na Slovensku je 95% obchodných spoločností s 5 000 € imaním, tak sa táto povinnosť bude vzťahovať i na ne, nakoľko budú spadať do koša spoločností s imaním pod 25 000 €. Novelou sa teda nezavádza len možnosť zakladanie jednoeurovej spoločnosti, ale aj ďalšie nepochopiteľné prekážky a obmedzenia pre už existujúcich podnikateľov. 

2. Všetky “jednoeurové” spoločnosti budú automaticky v „kríze“

Podnikateľ tak bude musieť zvolávať valné zhromaždenie, na mesačnej báze vyhotovovať závierky, vyhotovovať opatrenia na prekonanie krízy. Táto povinnosť bude však postihovať všetky, aj súčasné subjekty, ktorých pomer vlastného imania  a záväzkov bude menej ako 4/100 (v roku 2016 je pomer stanovený na 6/100 a v 2017 na 8/100).

Novelou sa teda nezavádza len možnosť zakladanie jednoeurovej spoločnosti, ale aj ďalšie nepochopiteľné prekážky a obmedzenia pre už existujúcich podnikateľov. Keďže výška vlastného imania je priamoúmerná výške základného imania, tak odporúčam čo najvyššie možné základné imanie, aby bol splnený vyššie uvedený pomer.

3. Zavádza sa „podriadenosť“ pohľadávok spoločníkov voči spoločnosti, ak je v kríze

Ak teda ako spoločník poskytnem na rozbeh spoločnosti pôžičku (ak bude základné imanie 1,-€, tak spravidla poskytnem), a budem žiadať jej vrátenie, tak prednosť majú iní, tzv. „cudzí“ veritelia. Predmetné sa týka aj súčasných spoločností. Keďže výška vlastného imania je priamoúmerná výške základného imania, tak odporúčam čo najvyššie možné základné imanie, aby bol splnený vyššie uvedený pomer. Ak došlo k porušeniu, tak ručí podnikateľ.

 

4. Poskytnuté plnenia zo strany spoločníkov, resp. spriaznených osôb spoločnosti nemožno vrátiť ak je spoločnosť v kríze, resp. ak by sa v dôsledku vrátenia do krízy dostala.

Predmetné sa týka aj súčasných spoločností. Keďže výška vlastného imania je priamoúmerná výške základného imania, tak odporúčam čo najvyššie možné základné imanie, aby bol slnený vyššie uvedený pomer. Ak došlo k porušeniu, tak ručí podnikateľ.

5. Zavádza sa inštitút „vrátenia vkladu“

V praxi to znamená, že štát bude môcť prostredníctvom súdu posudzovať, či právny úkon (rozumej obchod) medzi spoločnosťou a jej spoločníkom, resp. s ním spriaznenou osobou je obvyklý s poukazom na trhové podmienky (predpokladám najmä dôraz na cenu). V prípade, ak by predmetný obchod nebol obvyklý, tak nastupuje „ručenie a zodpovednosť“ vedenia spoločnosti v podobe vrátenia neobvyklej hodnoty z predmetného obchodu spočnosti.

6. Obmedzenie pri vyplácaní zisku

Ak bude mať spoločnosť základné imanie 1 €, tak si jej spoločníci môžu vyplatiť len ¾ zisku. Nemôžu si rozdeliť ani iné vlastné zdroje. Toto obmedzenie sa týka len spoločností so základným imaním menším ako 5000,-€, čiže netýka sa súčasných obchodných spoločností. 

7. Spoločnosti so základným imaním pod 25 tisíc eur budú musieť vytvárať rezervný fond vo výške aspoň 2 500 €

To sa dotkne aj súčasných podnikateľov, hoci majú základné imanie 5000,-€ eur, a zisk si v plnej výške môžu vyplatiť, tak to bude možné len vtedy ak doplnia rezervný fond na úroveň 2500,-€ (v súčasnosti je to 500,-€).

Odporúčania a rady

Spoplatnený článok

Novela zvýši náklady podnikateľov na založenie spoločností aj účtovníctvo

Pod zásterkou „akože“ oživenia podnikania cestou jednoduchšieho prístupu k podnikaniu sa zavádza veľmi závažný zásah do postavenia súčasných spoločností, podnikateľov so zavedením množstva povinností, neprehľadných inštitútov ako „vrátenie vkladu“, ktoré sa žiaľ bude týkať aj súčasných podnikateľov, a spoločností. 

Vyvolení a kapitálovo silní si cestu nájdu, v dôsledku čoho očakávam, že súčasné eseročky sa budú transformovať na „akciovky“ pričom mnohé budú za účelom navýšenia základného imania využívať kapitalizáciu záväzkov spoločnosti voči jej majiteľom. Na druhej strane menej vyvolení budú pred sebou tlačiť bremeno vyššie uvedených záťaží s pocitom neistoty pri inštitútoch ako krízový režim a vrátenie vkladu. 

Novela vnesie do práva obchodných spoločností neprehľadnosť a neistotu, čo bude spôsobovať nevyhnutnosť komunikácie s právnikom pri výbere najvhodnejšej právnej formy podnikania, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť náklady podnikateľov na založenie spoločností. Isto sa zvýšia i náklady za poskytovanie účtovníckych služieb, pretože podnikateľ v krízovom režime, čo je spravidla každá „jednoeurovka“, bude musieť zostavovať závierky na mesačnej báze a prípadne „ušetrené“ peniaze môžu putovať do kasy účtovníckych spoločností.   

Autor: JUDr. Ján Marônek, spolumajiteľ M2 Business, ktorá pre Vás zabezpečí: založenie spoločnosti, predaj ready made ale i starších firiem, či likvidáciu spoločnosti

Zdroj: Podnikam.SK
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?