Takto môže úprimnosť a slušnosť zničiť vašu kariéru a spoločnosť

2. februára 2016
ľudia, pracovná porada
Thinkstock

Imperatív „hovoriť pravdu“ sa niekedy dosť preceňuje. Za prvé, vaša osobná pravda so sebou ťahá niekoľko kilo zavazadiel osobnej predpojatosti, takže to vôbec pravda byť nemusí,. Preto si dajte na úprimnosť pozor. Rovnako ako na slušnosť. Prečo?

Na druhú stranu môže neúprimnosť (v kombinácii so slušnosťou) fungovať ako spojivo, ktoré bude držať vašu spoločnosť pokope. Nie nadarmo definoval Ambrose Bierce slušnosť ako „najúctivejšie pokrytectvo“.

Keby každý hovoril každému do očí, čo si v skutočnosti  o ňom myslí, tak by sme z prílivu týchto „právd“ boli pravdepodobne neustále v depresii. Nikto by nevystrčil nos z domu, s výnimkou chvíle, keď by sa vyrazil pomstiť za urážku, ktorá sa mu stala. Každý z nás to cíti, preto si väčšina z nás zahryzne do jazyka, ak má prezradiť, čo si v skutočnosti myslí.

Lenže– môžeme sa dostať do bodu, keď slušnosť (teda úctivé nehovorenie pravdy alebo nepoukazovanie na problémy) povedie k zlyhaniu mnohých nadaných, inteligentných a čestných ľudí alebo organizácií. Často nám totiž bránia rozoznať svoje vlastné slabosti, o ktorých síce všetci okolo vedia, ale nikto nás na ne neupozorní. Výzvou pre jednotlivcov i organizácie tak je naučiť sa pravdu využívať ako nástroj, nie ako zbraň.

Vaša vlastná slabosť môže spočívať v nejakej špecifickej vlastnosti, ktorá je v malých dávkach prínosom, ale vo väčších škodí. Pravdepodobne sa vám dostáva od slušných a ohľaduplných ľudí okolo toľko pozitívnej spätnej väzby, že ste sami seba presvedčili, že vaša Achillova päta je to, čo vás činí jedinečnými. V reálu je ale tým, čo vás aktívne zráža.

Môže ísť o celkom bežné veci: to, že príliš rozprávate; zhadzujete a odsudzujete nápady ostatných; staráte sa viac o svoje súkromné problémy ako o prácu, pre ktorú vás prijali; dávate hlupákom patrične najavo, že sú hlupáci; ste príliš spontánni alebo naopak príliš upätí; vždy sa vyhýbate riziku alebo doň naopak vždy idete po hlave… a tak ďalej. Inými slovami, sú to vlastnosti, ktoré nosíte s pýchou, ale ktoré vás možno ťahajú k zemi.

Marshall Goldsmith, jeden z najlepších korporátnych koučov na svete, prirovnáva väčšinu vysoko postavených ľudí v obchodnej branži ku golfistom. „Prehlasujú (a dokonca tomu veria), že si počínajú lepšie, ako je tomu v skutočnosti,“ napísal Goldsmith. „Golfisti, rovnako ako obchodníci, majú tendencie prehliadať svoje slabé stránky, či ich dokonca popierať. To potom vysvetľuje, prečo trávia toľko času trénovaním toho, v čom sú naozaj dobrí, a pramálo času venujú tomu, na čom by naopak potrebovali zapracovať.“

Slušnosť vašich kolegov ale nie je jediným vašim nepriateľom. Lojalita rodiny a priateľov môže škodiť úplne rovnako, pretože vám sťažuje vidieť veci tak, ako sú, a zachytiť varovné signály hrozby. Dobrým príkladom môže byť napríklad Donald Trump – úspešná osoba, ktorý sa ale odtrhol z reťaze, nabádaný slušnosťou, lojalitou a pochlebovaním svojho okolia. Je ťažké sa dohadovať, či by ho niekto dokázal vôbec usmerniť inam, ale prehnaná slušnosť a lichotenie jeho priaznivcov situáciu celkom iste zhoršilo.

Kultúra konštruktívnej úprimnosti

Aby sa organizáciám dostalo spätnej väzby, ktorú potrebujú, a aby sa takejto väzby dostalo i individuálnym vedúcim, na to je potrebné vytvoriť prostredie, kde sa ľudia nebudú báť hovoriť – teda bez rizika perzekúcie. To ale znamená ďaleko viac, než rozosielanie  interných dotazníkov alebo zvolávanie diskusií so zamestnancami. Dobrý štýl vedenia vyžaduje nastoliť kultúru konštruktívnej úprimnosti.

To neznamená, že musíte po ľuďoch vyžadovať príliv nápadov, protestov a pripomienok dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. To by bolo vo svojom dôsledku rovnako kontraproduktívne ako mlčanie.

Od riadiacich pracovníkov to ale vyžaduje schopnosť zahájiť konverzáciu aj s cenenými zamestnancami na všetkých úrovniach, a umenie používať presne cielené otázky, ktoré budú nabádať k hľadaniu riešení. Tu je pár príkladov:

  • Čo by sme mohli robiť inak, aby sme dosiahli väčšieho úspechu?
  • Je niečo, čo by sme o sebe mali vedieť, čo nás potenciálne ťahá k zemi?
  • Je tu niečo, čím by si mohol/a prispieť, ale zatiaľ sme ti nedovolili sa o to s nami podeliť?
  • Je tu niečo, na čom sme si kedysi zakladali, ale teraz je z toho pre nás skôr bremeno?
  • Ako sa môžeme pohnúť dopredu, ale zároveň zostať verní tomu najlepšiemu, čo nás definuje?

Buďme k sebe úprimní, tento prístup je náročnejší,  ako na prvý pohľad vyzerá. To je tiež dôvod, prečo ho stále toľko ľudí a spoločností nie je schopných prijať. Od vedúcich pracovníkov totiž vyžaduje neuveriteľnú pokoru a zároveň silu.

Zdroj: www.forbes.com
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?