Podnikateľský plán – vzor

Vypracovanie podnikateľského plánu sa využíva vo viacerých situáciách – napríklad pri žiadosti o úver alebo o podporu cez Úrad práce.

Tu je náhľad pre vzor, ako vyzerá vypracovaný podnikateľský plán a biznis zámer:

Vzor podnikateľského plánu

Obsah

Zhrnutie podnikateľského plánu

 1. Charakteristika spoločnosti
 2. Vedúci pracovníci spoločnosti
 3. Predmet činnosti spoločnosti
 4. Sídlo spoločnosti
 5. Majetok spoločnosti
 6. Výška mesačného nájmu (ak je firma v podnájme)
 7. Organizačná schéma a štruktúra zamestnancov
 8. Strojné vybavenie spoločnosti
 9. Referenčné práce
 10. Hospodárske výsledky spoločnosti
 11. Identifikácia zákazníkov
 12. Konkurenčné prostredie
 13. Silné a slabé stránky spoločnosti
 14. Stratégia spoločnosti
 15. Potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie strategických cieľov
 16. Ekonomické zhodnotenie podnikateľského plánu

Prílohy

Príloha č.1 Hospodársky výsledok za rok 2011

Príloha č.2 Hospodársky výsledok za rok 2012

Príloha č.3 Hospodársky výsledok za rok 2013 – výhľad

Príloha č.4 Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2010

Príloha č.5 Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2011

Príloha č.6 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2010

Príloha č.7 Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2011

Príloha č.8 Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 21.12.2011

Príloha č.9 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Príloha č.10 Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2012

Príloha č.11 Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2012

Príloha č.12 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012

Príloha č.13 Výpis z Obchodného registra

Príloha č.14 Funkčná schéma

 

Existuje viacero podnikateľských plánov – dobré sú príklady kaviarne, firmy zameranej na stavebníctvo, prípadne ak si chcete otvoriť reštauráciu. V obchodnom styku sa používa takýto plán najmä pri rokovaní o financiách. Kompletný vzor podnikateľského plánu je k dispozícii aj na stiahnutie: Stiahnuť PDF