Výskum tvrdí, že ženy sú lepšie manažérky, ako muži. V čom majú navrch?

21. apríla 2017
žena, podnikateľka, práca,kariéra
Thinkstock

Z nedávnej správy spoločnosti Gallup vyplýva, že ženy predbehli mužov na poli riadenia. Výskum, z ktorého táto správa vychádzala, trval viac ako 40 rokov a zapojilo sa do neho 27 miliónov zamestnancov.

V zverejnenej správe tak možno nájsť dôkazy o tom, že v prípade žien v riadiacich funkciách prichádzali kladné odpovede v súvislosti s nasledujúcimi výrokmi:

  • „Na pracovisku existuje osoba, ktorá podporuje môj rozvoj.“
  • „V uplynulých šiestich mesiacoch niekto hovoril o mojom pokroku.“
  • „V posledných siedmych dňoch sa mi dostalo uznania alebo ocenenia za dobre vykonanú prácu.“

Prečo sú však zaujímavé a také dôležité práve vyššie uvedené vety? Hlavným dôvodom je skutočnosť, že až 87 % zamestnancov po celom svete sa zhoduje na tom, že v práci sú prehliadaní. Správa navyše prezrádza, že firmy, ktoré majú opačný postoj smerom ku svojim zamestnancom, prekonali ich náprotivky z pohľadu príjmov až o 147 % na jednu akciu. Nasledujúce štyri komponenty prístupu k zamestnancom tak podľa jej výsledkov poskytujú ženám výhody v porovnaní s drsnejším pohlavím.

Žena za volantom telefonuje a pracuje na laptope

  1. Ustanovenie základných očakávaní

Jedným z najrýchlejších spôsobov ako pochovať produktivitu zamestnancov je nejednoznačné stanovenie očakávaní. Hlavným indikátorom zapojeného zamestnanca je vlastníctvo jeho role, ktoré je však veľmi ťažké kontrolovať bez ustanovenia jeho základných povinností. Je preto veľmi dôležité uistiť sa, že zamestnanci presnia vedia, čo je ich úlohou a aká je ich pracovná náplň. Zároveň s tým je rovnako kľúčové, aby mal príslušný manažér zdravú autoritu a bol schopný prijímať potrebné rozhodnutia.

  1. Budovanie vzťahov

Úspešní manažéri poznajú aj ďalšie tajomstvo dobrého riadenia a tým sú zmysluplné vzťahy. Tieto väzby sa vytvárajú na základe viacerých charakteristík, medzi ktorými nechýba dôvera, vzájomný rešpekt a úcta. Je nesmierne dôležité vážiť si myšlienky iných a hľadať pritom spoločné riešenia. Kľúčom je tiež zapojenie zamestnancov do vízie príslušného riadiaceho pracovníka a jeho schopnosť ukázať im, že je to ich spoločná misia. Ľudia všeobecne nemajú radi riadenie, radi sa však učia od niekoho, koho rešpektujú. Jeho myšlienky sú potom ochotní nasledovať. Na svojich manažéroch si tiež cenia najmä otvorenosť a schopnosť počúvať i prijať ich názory. V neposlednom rade je základným kameňom týchto vzťahov otvorená a úprimná komunikácia.

Muž a žena podávajúci si ruky
Businessman and businesswoman stretching hands for handshakeFotobanka Pixmac
  1. Rozvoj pozitívneho prostredia

V snahe automatizovať prácu sa ľudia niekedy stávajú posadnutými zberom dát a pásovým prijímaním rozhodnutí. Oba faktory sú dôležité v akomkoľvek procese, avšak nemali by zastať miesto lídra. Ľudský prístup a rozlišovanie medzi jednotlivými zamestnancami a ich schopnosťami je jednou zo základných úloh každého manažéra. Len tak dokáže týchto ľudí priviesť na vrchol. Vtesnávanie sa do priemerových tabuliek prinesie opäť len priemerné výsledky. Miesto toho je dôležité odhaliť, kto je v čom dobrý a v tom ho podporovať.

  1. Poskytovanie príležitostí pre kariérny rast

Pocit stagnácie je ubíjajúci. Je preto veľmi dôležité, aby vedel manažér pomôcť svojim ľuďom rásť a poskytoval im vhodné príležitosti na posun smerom vpred. Mnohí riadiaci pracovníci sa toho obávajú, avšak táto stratégia ich napokon väčšinou dobehne. Ak to nebudú oni, kto im pomôže rásť, nájdu si títo ľudia napokon niekoho iného. A tak sa týmto manažérom môže potom veľmi ľakho stať, že kvalitní zamestnanci opustia rady ich spoločnosti aj s dôležitými informáciami a prísne tajným know-how.

Môže sa na prvý pohľad zdať, že zapojenie v prípade zamestnancov je len ďalším výmyslom personalistov, ktorí sa snažia vyrobiť prácu pre manažérov. Zverejnená správa spoločnosti Gallup však ukazuje, že vyšší stupeň zapojenia pracovníkov vytvára produktívnejšie a efektívnejšie tímy. Určite preto stojí minimálne za zamyslenie, či ste vy sami takými manažérmo alebo máte takých lídrov vo vašej spoločnosti a ako to vyplýva na vaše výsledky.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?