Zvýšenie dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2011

29. novembra 2010
SITA
SITA

Dôchodkové dávky a sociálny dôchodok sa v roku 2011 zvýšia podľa zásad určených ustanovením § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Dôchodky sa v roku 2011 zvyšujú

Dôchodky sa v roku 2011 zvýšia o 1,8 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.Percento zvýšenia je určené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011.

Dôchodky, ktoré sa zvyšujú

Z dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2012 sa v roku 2011 zvyšuje:

 •   starobný dôchodok,
 •   predčasný starobný dôchodok,
 •   invalidný dôchodok,
 •   vdovský a vdovecký dôchodok,
 •   sirotský dôchodok a
 •   sociálny dôchodok.

 

Odkedy sa dôchodky zvyšujú

 • od 1. januára 2011, ak boli priznané pred týmto dňom, alebo
 • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

 

Dôchodky, ktoré sa nezvyšujú

 • vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok,ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku už zvýšeného o 1,8 % mesačnej sumy dôchodku,
 • dôchodok manželky a
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

 

Dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

Suma zvýšenia dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu sa určí z mesačnej sumy dôchodku po odpočítaní zvýšenia z dôvodu jediného zdroja príjmu, a nie z mesačnej sumy, ktorá sa vypláca.

 

Dôchodok, ku ktorému sa poskytuje príspevok za účasť v národnom boji za oslobodenie

Ak sa spolu s dôchodkom vypláca aj príspevok za účasť v národnom boji za oslobodenie podľa zákona č. 285/2009 Z. z. v sume 20 EUR mesačne alebo 10 EUR mesačne, suma zvýšenia dôchodku sa určí z mesačnej sumy dôchodku po odpočítaní tohto príspevku, a nie z mesačnej sumy, ktorá sa vypláca.

 

Súbeh nároku na výplatu dvoch alebo viac dôchodkov

Nárok na zvýšenie každého z dôchodkov, ktoré sa vyplácajú, sa posudzuje samostatne.

 Postup zvýšenia a výplata zvýšených dôchodkov

 • Sociálna poisťovňa, ústredie, zvýši vyplácané dôchodky bez žiadosti. Zvýšené dôchodky pošta vyplatí po prvý raz vo výplatnom termíne dôchodku za mesiac január 2011 a súčasne vyplatí doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2011 do posledného dňa pred výplatným termínom za mesiac január 2011. Ak sa dôchodok vypláca na účet zriadený v banke, dôchodok patriaci za január 2011 vo zvýšenej sume bude pripísaný na účet, v rovnaký deň bude pripísaný na účet aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2011 do posledného dňa pred výplatným termínom dôchodku.
 • O vykonanom zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie v priebehu mesiaca január 2011.
 • Informácie súvisiace so zvýšením dôchodkov poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne, ústredie.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, www.socpoist.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?