Zvýšia sa vám sociálne odvody v roku 2017? Poradíme vám, ako ušetríte!

10. marca 2017
Savings
Thinkstock

Živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu do konca marca tohto roka daňovému úradu oznámiť, že si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 predlžujú o najviac tri mesiace.

Ak mali aj príjmy zo zahraničia,  môžu si lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok predĺžiť až o šesť mesiacov. Odklad povinnosti podať daňové priznanie pritom posunie nielen splatnosť dane z príjmov (z konca marca na začiatok mája až koniec júna), ale aj prípadný nárast odvodov na sociálne poistenie, resp. vznik povinnosti začať platiť sociálne odvody (v oboch prípadoch z 1. júla na 1. október tohto roka).

 
Odporúčame ebook:
  • Vsetko o odvodoch zacinajuceho a existujuceho podnikatela 2017.jpg

    Všetko o odvodoch pre začínajúceho a existujúceho podnikateľa

    19,90
    Pridať do košíka

V článku nájdete riešené príklady, ale aj vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Komu sa oplatí posunúť si zmenu sociálnych odvodov

Ak SZČO už v súčasnosti povinne platí poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie a oznámi daňovému úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania, za obdobie od 1. júla 2017 do 30. septembra 2017 bude platiť sociálne odvody v rovnakej výške ako doteraz.

Výška sociálnych odvodov sa týmto podnikateľom prehodnotí podľa príjmov a čiastkového základu dane za rok 2016 až k 1. októbru tohto roka. Odklad povinnosti podať daňové priznanie je tak výhodný pre tie SZČO, ktoré očakávajú, že sa im od 1. júla tohto roka zvýši poistné na sociálne poistenie.

 

Prečítajte si, ktorým skupinám SZČO stúpnu odvody:

 

Spoplatnený článok

Podmienky na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Ak si chce SZČO predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, musí to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2017. Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu. Lehota na podanie daňového priznania sa pritom predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace.

V oznámení SZČO uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. Môže to byť buď do 2.5 2017 (keďže 30.4. 2017 vychádza na nedeľu, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň), do 31.5. 2017 alebo do 30.6. 2017.

V lehote, ktorú v oznámení uvedie, musí daň z príjmov aj zaplatiť. Ak súčasťou príjmov SZČO sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehota na podanie daňového priznania sa môže predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov.

Daňový úrad lehotu na podanie daňového priznania predĺži automaticky o jeden, dva alebo tri mesiace, ak:

  • SZČO oznámenie o predĺžení lehoty podá na daňový úrad najneskôr marca 2017
  • v podanom oznámení SZČO uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania (do 2.5.2017, do 31.5.2017 alebo do 30.6.2017)

POZOR! Ak SZČO žiada lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o štyri až šesť mesiacov, v oznámení musí uviesť, že mal v roku 2016 aj príjmy zo zahraničia.

Pri písaní oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania môžete postupovať podľa nasledovného vzoru:

 

Nájdete ho v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

Príklad

SZČO vykázala za rok 2015 čiastkový základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 11 785 eur. Jej vymeriavací základ na platenie poistného tak v súčasnosti dosahuje 660,89 eura, čomu zodpovedá poistné na sociálne poistenie v sume 219,07 eura mesačne.

Za rok 2016 zaevidovala SZČO základ dane pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 12 953 eur, teda viac ako v roku 2015.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

Príklad

SZČO vykázala za rok 2015 čiastkový základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 6 915,27 eura. Jej vymeriavací základ na platenie poistného tak v súčasnosti dosahuje najnižšiu možnú úroveň 441,50 eur, čomu zodpovedá poistné v sume 146,35 eura.

Za rok 2016 zaevidovala základ dane pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 10 111,52 eura, čo je oveľa viac ako v roku 2015.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

Príklad

SZČO začala podnikať od februára 2016. Za rok 2016 vykázala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov 5 385,25 eura, čím presiahla hranicu hrubého príjmu, od ktorého vzniká v roku 2017 povinnosť platiť sociálne odvody (ide o hranicu 5 298 eur).

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?